Speciallæge Lars Knudsen er fra 1. februar ansat som lægelig leder af det lægefaglige arbejde i en forsøgsordning med akuthelikopter i Region Midtjylland.

Lars KnudsenLars Knudsen er 51 år, uddannet speciallæge i anæstesiologi og kommer fra en stilling som afdelingslæge på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Det daglige ansvar for forsøgsordningen forankres i Præhospitalet, hvor Lars Knudsen vil være beskæftiget hovedparten af tiden. Lars Knudsen vil også skulle fungere som læge på lægehelikopteren.

Lars Knudsen har meget bred erfaring med akutmedicin, såvel fra lægebilen i Århus som fra forsøgsprojektet med akutlægehelikopter i Østdanmark.

Lars Knudsen har desuden været sektionsleder ved Luftambulancen i Sørlandet i Norge og været aktiv i forbindelse med etableringen af forsøgsprojektet med lægehelikopter i Region Midtjylland. Han har endvidere virket som rådgiver for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med tilrettelæggelsen af en ny akut-struktur i Danmark.

Hent billede af Lars Knudsen her

Yderligere oplysninger

  • Driftschef Else Ammitzbøll Præhospitalet, tlf. 7841 4800
  • Centerchef Ove Bast Andreasen Kirurgisk Center, tlf. 4021 7895