Regionshospitalet Viborg, Skive bliver hårdt ramt, men bevarer klinisk mikrobiologisk afdeling og overtager mammakirurgien fra Holstebro. Det var nogle af de væsentligste ændringer til spare- og omstillingsplanen, da et snævert politisk flertal mandag aften indgik budgetforlig. Et forlig der også fusionerer hospitalerne i Viborg og Silkeborg.
Regionshospitalet Viborg, Skive bliver hårdt ramt, men bevarer klinisk mikrobiologisk afdeling og overtager mammakirurgien fra Holstebro. Det var nogle af de væsentligste ændringer til spare- og omstillingsplanen, da et snævert politisk flertal mandag aften indgik budgetforlig. Et forlig der også fusionerer hospitalerne i Viborg og Silkeborg.

Et politisk flertal i Region Midtjylland har vedtaget besparelser for 455 mio. kroner, og af dem skal mange millioner komme fra besparelser på Regionshospitalet Viborg.

- Det så ud til, at omstillingsplanen kunne komme til at gå umådeligt hårdt ud over hospitalet i Viborg, men forliget gav mere balance og var heldigvis også en positiv overraskelse på flere områder. Vi beholder vores mikrobiologiske afdeling, også selv om den samtidig skal spare. Der viste sig at være stor folkelig opbakning til hospitalet med alle de mennesker, der var på gaden i Viborg i går. Men der var glædeligvis også opbakning til os fra politisk hold, siger cheflæge Christian Møller-Nielsen fra Regionshospitalet Viborg, Skive.

Bekymret for sengereduktion
Sammen med den øvrige hospitalsledelsen understreger han dog, at omstillingsplanen efter forliget fortsat rammer Regionshospitalet Viborg hårdt med fx flytningen af øre-, næse-, halsafdelingen til Holstebro, flytning af onkologien til Herning, flytning af klinisk immunologi til Skejby og en stor reduktion i antallet af medicinske senge.

- Lige nu er det svært at se os ud af de problemer, som nedlukning af 20 medicinske senge vil give. Vi kører med massiv overbelægning på de medicinske afsnit, og samtidig kan vi risikere at blive ramt yderligere, da der skal lukkes op mod 25 senge mere i regionen fra næste år, siger chefsygeplejerske Tove Kristensen som spændt afventer den analyse, som regionen vil lave af sengeforbruget på hospitalerne.

Fusion med Silkeborg på vej
Med spareforliget kom samtidig en ny hospitalsenhed til verden. En fusion mellem Regionshospitalet Viborg, Skive og nabohospitalet i Silkeborg og Hammel Neurocenter som administrativt skal være i funktion fra 1. april. En fusion der er skabt af både besparelses og faglige hensyn, og hospitalsledelsen ser fusionen som en stærk hospitalsenhed til gavn for borgerne i den midterste del af regionen.

- Politikerne slog jo i går en tyk streg under, at der fremadrettet er tre centre i regionen, hvor vi sammen med Silkeborg skal udgøre den midt. Vi har specialer og særkender, der både supplerer og forstærker hinanden, så på sigt må begge hospitaler uden tvivl komme styrket ud af fusionen, siger hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Hospitalsledelsen peger på Silkeborg og Center of Excellence med en stærk elektiv profil og Viborg med en stærk akut profil. Herudover styrkes det samarbejde, der i forvejen er mellem neurorehabiliteringen i Skive og Hammel Neurocenter - også i synergi med center for rygmarvsskadede og neurologien Viborg.

Udpluk af budgetforligets konsekvenser for Regionshospitalet Viborg, Skive: 

 • Klinisk mikrobiologi for RH Viborg, Skive og Hospitalsenheden Vest opretholdes begge steder med koordinerende ledelsesmæssig forankring i Viborg. 
 • Hæmatologien i Viborg styrkes med regionsfunktion. 
 • Brystkirurgi (mammakirurgi) fra Holstebro flyttes til Viborg. 
 • Forslaget om tre senge til neurorehabiliteringen i Skive fra Lemvig er sløjfet. 
 • Fusionen mellem Regionshospitalet Viborg, Skive og Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter blev vedtaget uden ændringer. Der kommer bl.a. fælles administration og hospitalsledelse. 
 • Fødsler fra Silkeborg Kommune (ca. 800-900) flyttes til Viborg. 
 • Øre-, næse-, halsafdelingerne i Viborg og Holstebro samles i Holstebro. 
 • Klinisk immunologi flyttes ledelsesmæssigt fra Viborg til Århus. 
 • Onkologien flyttes fra Viborg til Herning. 
 • Nedlæggelse af 20 medicinske senge i Viborg.

Yderligere oplysninger
 • Hospitalsdirektør, Jens Anton Dalgaard, tlf 7844 1002
 • Cheflæge, Christian Møller-Nielsen, tlf. 7844 1003 / 2098 5601
 • Chefsygeplejerske Tove Kristensen, tlf 7844 1004