Andelen af overvægtige midtjyder er steget fra 49 til 52 procent og ikke som udmeldt i sidste uge fra 49 til 58 procent.


Andelen af overvægtige midtjyder er steget fra 49 til 52 procent og ikke som udmeldt i sidste uge fra 49 til 58 procent. Forskerne beklager fejlen.

Hovedbudskabet om at mere end hver anden midtjyde er overvægtig, er dog stadig korrekt.

Forskere i Center for Folkesundhed har opdaget, at de har bragt forkerte tal om andelen af overvægtige midtjyder. En dybere granskning af data viser, at stigningen er mindre alarmerende end udmeldt. Hovedbudskabet om at mere end hver anden midtjyde er overvægtig, er dog stadig korrekt.

De forkerte tal, der blev offentliggjort i sidste uge viste, at andelen af overvægtige midtjyder fra 2006 til 2010 var steget fra 49 procent til 58 procent.

Korrekte tal om overvægtige midtjyder
De korrekte tal er, at andelen af overvægtige midtjyder fra 2006 til 2010 er steget fra 49,0 procent til 52,3 procent. Heraf er andelen af moderat overvægtige steget fra 35,4 til 36,6 procent, mens andelen af svært overvægtige er steget fra 13,6 til 15,7 procent.

- Vi beklager fejlen, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen, som er leder af befolkningsundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2010 i region midtjylland.

- Faktum er dog, at mere end halvdelen af midtjyderne, nemlig 52,3 procent, er overvægtige og at der er sket en stigning i overvægt fra 2006 til 2010 på 3,3 procentpoint. Vores fejl må derfor ikke skygge for den kendsgerning, at fedmekurven fortsætter opad og at overvægt er et stort sundhedsproblem, som vi er nødt til at forholde os til, understreger Finn Breinholt Larsen.

Fejlen er opstået, fordi BMI mellem 24,5 og 24,9 ved en fejl er rundet op til BMI 25. Det betyder, at borgere, der ligger lige under grænsen til moderat overvægt, er blevet talt med i gruppen af overvægtige.

- Når vi ser tal, der er så markante som disse, er vi ekstra omhyggelige, og derfor tjekkede vi tallene en ekstra gang. Alligevel har vi desværre overset denne afrundingsfejl, fortæller Finn Breinholt Larsen.

Nye reviderede tal snart tilgængelige
Der udarbejdes hurtigst muligt nye versioner af de berørte kapitler i rapporterne vedrørende Hvordan har du det? 2010.

Det forventes, at de er tilgængelige på Centrets hjemmeside: www.centerforfolkesundhed.dk senest fredag den 4. februar. 

Flere informationer 
Finn Breinholt Larsen, seniorforsker, Center for Folkesundhed 8728 4704 / 2273 0252 / finn.breinholt@stab.rm.dk