Fra mandag den 21. februar sender TV2 Østjylland en stribe indslag om livet på en psykiatrisk afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov og fra Lokalpsykiatrisk Center Silkeborg.


Fra mandag den 21. februar sender TV2 Østjylland en stribe indslag om livet på en psykiatrisk afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov og fra Lokalpsykiatrisk Center Silkeborg.

Psykiatri og Social i Region Midtjylland har indgået en aftale med TV2 Østjylland om produktion af en række indslag om Psykiatrien.

- Rigtig mange mennesker kommer i løbet af deres liv i berøring med psykiatrien, enten fordi de selv bliver syge, eller nogen, de kender, gør det. Men der florerer stadig en del tabuer om det at være psykisk syg, og vi vil gerne medvirke til, at flere får et reelt kendskab til, hvad det vil sige at have en psykisk sygdom, siger cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

Per Jørgensen håber, at udsendelserne vil bidrage positivt til psykiatriens omdømme til gavn for såvel patienter som pårørende.

Med udsendelserne støtter Region Midtjylland op om den landsdækkende afstigmatiseringskampagne, der løber over de kommende fem år og har som formål at bekæmpe fordomme og diskrimination af mennesker med en psykisk lidelse.

TV2 Østjylland har fulgt livet på to sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov samt på Lokalpsykiatrisk Center Silkeborg. Herudover er der optagelser fra konfliktkurser for ansatte og interviews med læger, sygeplejersker og plejepersonale.

Optagelserne har fundet sted i januar og februar og rækken af indslag om Psykiatrien vises i TV2 Østjylland fra mandag den 21. februar i nyhedsudsendelsen, der begynder kl. 19.30, og flere aftener henover ugen.

Efter udsendelserne vil indslagene kunne ses via TV2 Østjyllands hjemmeside: http://www.tv2oj.dk/arkiv

I forbindelse med optagelserne er der truffet en række forholdsregler for at beskytte patienter, pårørende og personale.