I dag fredag den 18. marts slutter syv eksterne fagfolk deres ugelange og nøje gennemgang af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De har som såkaldte surveyors haft luppen fremme for at se om kvaliteten på hospitalet er i orden og følger retningslinjerne i DDKM – Den Danske Kvalitetsmodel.


I dag fredag den 18. marts slutter syv eksterne fagfolk deres ugelange og nøje gennemgang af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De har som såkaldte surveyors haft luppen fremme for at se om kvaliteten på hospitalet er i orden og følger retningslinjerne i DDKM – Den Danske Kvalitetsmodel.

Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for det danske sundhedsvæsen, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. Se mere om DDKM.

Klokken tre fredag hejser Århus Sygehus flaget for at markere, at ugens eksterne survey er kommet godt i land. Den ledende surveyor Helle Ørding vil i et af hospitalets auditorier fortælle om surveyor-teamets uge på Århus Sygehus, og om hvad der skal ske fremover. Mødet videotransmitteres til skærme som personalet kan følge fra flere centrale mødesteder på hospitalet.

Eksamensstemning
Forud for besøget af surveyorne har der blandt de ansatte været spænding på, om de ansatte nu gør og har organiseret deres arbejde godt. Hvad bliver de spurgt om – og får de nu forklaret sig og svaret klart om deres arbejdsgange. Men der har også været set frem til at vise, hvad man gør på en lang række områder.
Det er ikke kun de ansatte der udspørges. Også patienterne har været udspurgt, for at sikre at de gode regler også udleves og mærkes af de, der er indlagt og får behandling.


Kvalitetschef Nete Ramlau-Hansen glæder sig til gå-hjem-
mødet fredag eftermiddag. Foto: Michael Harder

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har i den forløbne uge løbende udsendt en daglig nyhedsmail til dets ansatte: ”Sammen om SURVEYnr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6.

I den kommende uge (uge 12) vil det være Regionshospitalet Viborg, Skive, der er under luppen af DDKM-forskerne.
Dernæst følger: Hospitalsenheden Vest (uge 13), Psykiatrien (uge 15), Århus Universitetshospital Skejby (uge 18), Regionshospitalet Horsens og Brædstrup (uge 19), Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter (uge 21), Regionshospitalet Randers og Grenaa (uge 23) og endelig De vestdanske Friklinikker med Brædstrup og Give (i løbet af september-december i år).