Overlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen, klinisk fysiologisk afdeling er udnævnt til professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.


Overlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen, klinisk fysiologisk afdeling er udnævnt til professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Professoratet er det første på Regionshospitalet Viborg, Skive og en naturlig konsekvens af den stadig større forskningsaktivitet på hospitalet. Stillingen er en deltidsstilling (40%), og Lars Jelstrup Petersen fortsætter som overlæge i klinikken tre dage om ugen på afdelingen i Viborg.

- Lars Jelstrup Petersens forskning er vigtig for kvalitet i patientbehandlingen. Vi har en forventning om, at Lars Jelstrup Petersens professoratudnævnelse kan initiere yderligere forskningsinteresse, udtaler cheflæge Christian Møller-Nielsen.

Han gør opmærksom på, at Regionshospitalet Viborg, Skive forskningsmæssigt har en primær tilknytning til Aarhus Universitet, men at det er glædeligt, at også andre universiteter kan have nytte af hospitalets forskningsaktive læger.

Professoratet på Aalborg Universitet skal overvejende anvendes til at styrke eksisterende forskningsprojekter om betydningen af betændelse og iltmangel på smerte og vævsfunktion. Disse undersøgelser er et vigtigt felt, og de vil på sigt kunne åbne op for nye behandlingsmuligheder.

- Mine forventninger til samarbejdet er at få etableret et større forskernetværk og få sat unge mennesker i gang med forskning. Min forskning omfatter samarbejde med flere centre og laboratorier på Aalborg, Aarhus og Københavns universiteter såvel som internationale institutioner, og dette samarbejde vil blive styrket, siger Lars Jelstrup Petersen.

Om Lars Jelstrup Petersen
Lars Jelstrup Petersen har siden 2007 været overlæge på Regionshospitalet Viborg, Skive og gjort en stor indsats for forskningen. Det er i alt blevet til 80 publicerede videnskabelige artikler, en række bogkapitler, vejledning af Ph.d.-studerende samt videnskabelige æresbevisninger og præmiering for videnskabelige projekter.

Lars Jelstrup Petersen har siden 2007 været klinisk forskningskoordinerende lektor på Center for Regional Sundhedsforskning under Klinisk Institut, Aarhus Universitet på regionshospitalet. Det betyder, at han rådgiver regionshospitalets medarbejdere om grundlæggende forskningsspørgsmål og arbejder med at belyse forskning og forskningsvilkår på regionssygehusene.

Yderligere oplysninger
  • Overlæge, professor, dr.med. Lars Jelstrup Petersen, klinisk fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg: 7844 3305 / 6160 5951
  • Forskningschef, Charlotte Hjort, Regionshospitalet Viborg, Skive: 7844 1301 / 5057 7785
  • Cheflæge, Christian Møller-Nielsen, Regionshospitalet Viborg, Skive: 7844 1003 / 2098 5601