Hurtig og let adgang til diagnose, kortere forløb og færre besøg på hospitalet. Sådan bliver fremtiden, når hospitalerne med video, mobiltelefon og computer flytter viden ud til patienter og praktiserende læger i stedet for at flytte patienterne ind på hospitalerne.

- Patienterne skal ikke bruge deres tid på landevejen. Med telemedicin flytter vi specialistviden fra os ud til de praktiserende læger. Det er bedre for patienterne og billigere for samfundet, siger afdelingslæge ph.d Niels Ejskjær, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, der står bag et nyt projekt, hvor sukkersygepatienter med fodsår via telemedicin kan behandles hos egen læge eller i hjemmet.

Specialisten på hospitalet eller sårcentret kan ved hjælp af on-line telekonsultationer vejlede patientens egen læge, så sukkersygepatienten får samme behandling som på hospitalet.

 - Det er et bidrag til løsning af de problemer, sundhedsvæsenet står overfor, fordi der bliver færre senge på hospitalerne og færre ambulante besøg. De erhvervsaktive skal heller ikke bruge tid i venteværelserne, men kan bruge tid på jobbet i stedet, siger Niels Ejskjær.

Flere tusinde diabetespatienter plages af fodsår. I første omgang får et mindre antal patienter i Region Midtjylland glæde af projektet, hvor Sårcenter Vest i Ringkøbing i samarbejde med Århus Universitetshospitals Center for Den Diabetiske Fod skal levere specialistviden til praktiserende læger i Holstebro og Herning.

- Rent fysisk ønsker hospitalerne kun at se de mest syge patienter, og dem, hvor der er de største udfordringer. Det handler overordnet om at vi skal have rette patient på rette sted til rette tid, siger Niels Ejskjær.

Niels Ejskjær forventer, at telemedicinen vil betyde kortere patientforløb og færre indlæggelser på grund af komplikationer. Projektet kan senere udvides til at omfatte behandling af KOL, hjertesvigt og lindrende smertebehandling.

- Nu vil alle kunne få en ligeværdig behandling, uanset hvor de bor. Og samtidig vil de praktiserende læger og sårsygeplejersker få øget deres kompetence inden for sårbehandling.

Yderligere oplysninger

Afdelingslæge ph.d. Niels Ejskjær, Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

31 23 99 10  niels.ejskjaer@aarhus.rm.dk

Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Region Midtjylland. Det er et samarbejde mellem Center for Den diabetiske Fod, Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Sårcenter Vest, sårsygeplejersker og praktiserende læger.