De unge der er anbragt på en af Region Midtjyllands sikrede instutioner, Grenen og Koglen, er blevet betydeligt mere tilfredse med forholdene. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, som Danske Regioner har offentliggjort.
De unge der er anbragt på en af Region Midtjyllands sikrede instutioner, Grenen og Koglen, er blevet betydeligt mere tilfredse med forholdene. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, som Danske Regioner har offentliggjort.

Da en tilsvarende undersøgelse blev gennemført i 2008 scorede Grenen og Koglen lavt, når det handlede om de unges oplevede dialog med personalet, deres oplevelser af brug af unødig magt og deres muligheder for at få medindflydelse på opholdet. Til gengæld blev de to institutioner bedømt højt på deres undervisning, deres udbud af aktiviteter og deres faste pædagogiske rammer.

Den nye undersøgelse viser en markant fremgang på stort set alle målepunkter for Grenen og Koglen. Det gælder ikke kun i forhold til de punkter, hvor de unge var meget utilfredse i 2008. Det gælder også de punkter, hvor de unge i forvejen var godt tilfredse. Med andre ord har Grenen og Koglen formået at gøre undervisningen og aktiviterne endnu mere interessante og vedkommende for de unge.

En medvirkende årsag til de forbedrede resultater vurderes at være, at der i kølvandet på undersøgelsen i 2008 blev iværksat en række seminarer for de ansatte, hvor der blev arbejdet intensivt med de punkter, hvor institutionerne scorede lavt hos de unge.

Også de unges forældre er blevet interviewet til undersøgelsen.

Forældrenes oplevelser har ikke ændret sig markant siden 2008, men de er samtidig mindre positive i deres vurdering end de unge. Grenen og Koglen lægger derfor op til en fortsat styrket indsats overfor forældrene i den kommende periode.

Fakta 

  • Der er syv sikrede institutioner i Danmark 
  • 165 unge har deltaget i den landsdækkende undersøgelse 
  • Blandt disse unge kommer 26 fra Grenen og 25 fra Koglen 
  • 140 forældre har deltaget i undersøgelsen 
  • Blandt dem har 45 et barn på Grenen og 15 har et barn på Koglen

Flere oplysninger

  • Centerchef Søren Johnsen, Region Midtjylland, tlf. 7847 8010
  • Forstander Eva Hallgren, Koglen, tlf. 7847 8801
  • Forstander Lars Emil Andersen, Grenen, tlf. 8759 4966
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/