21-03-2011Den OECD-prisbelønnede klyngeekspert Rodin Genoff fra Australien har netop udgivet sin bog om forretningsbaserede klyngesamarbejde og avanceret fremstillingsteknologi i region Midtjylland. Bogen hedder ”Engineering the Future”.

Rodin er en af verdens førende klyngeeksperter og har gennem flere år studeret midtjyske virksomheder og deres samarbejde med andre virksomheder inden for blandt andet avanceret fremstillingsteknologi. Konkret har han undersøgt ca. 50 virksomheders indstilling og vilje til at indgå i samarbejde med andre virksomheder.
Bogen præsenterer resultaterne af disse studier. På denne baggrund er der skabt en række spændende nye muligheder for regionens virksomheder, som understøtter udviklingen af netværk og samarbejde mellem virksomheder inden for energi, information og kommunikationsteknologi og fødevarer.

  Bogen er gratis og kan rekvireres ved henvendelse hos Britta Madsen, telefon 8728 5271 eller mail: britta.madsen@ru.rm.dk