Et lille transport-molekyle i kræftceller kan udpege højrisiko-patienter blandt patienter med blærekræft i alle stadier


Et lille transport-molekyle i kræftceller kan udpege højrisiko-patienter blandt patienter med blærekræft i alle stadier

Patienter med kræft i urinblæren kan opdeles i patienter med en overfladisk svulst og patienter med en dybdevoksende kræftsvulst. Den førstnævnte gruppe får traditionelt fjernet svulsten med cystoskop, mens sidstnævnte bør få fjernet hele urinblæren ved en større operation.

I begge patientgrupper findes en undergruppe af patienter, der tilsyneladende har en mere aggressiv sygdomsform end resten af gruppen. For patienter med overfladisk sygdom kan dette nødvendiggøre en tidlig operativ fjernelse af urinblæren, mens patienter med mere udbredt sygdom kan have gavn af kemoterapi som supplement til kirurgien.

De nuværende undersøgelser af patienterne og deres kræftknuder kan ikke afgøre, hvilke patienter, der er højrisiko-patienter og har gavn af en mere aggressiv behandling. Derfor underbehandles en del patienter, men aggressiv behandling bør dog undgås ved størstedelen af patienterne, da risiko, bivirkninger og senfølger ved fjernelse af blæren og kemoterapi kan gøre behandlingen langt mere skadelig end gavnlig for den enkelte patient.

En nyt studie, der har undersøgt 611 patienter med kræft i urinblæren behandlet på Urinvejskirurgisk Afdeling K, Århus Universitetshospital, Skejby, har identifieret et lille transport-molekyle (Karyopherin alpha-2), som ved øget tilstedeværelse i cellekernen i kræftcellerne, tilsyneladende er et udtryk for specielt aggressiv sygdom.

Tilstedeværelse af molekylet i kræftcellerne kunne identificere patienter, hvor traditionel behandling svigtede ved såvel patienter med overfladisk sygdom som dybdevoksende kræftsvulster. Disse patienter kunne således potentielt have gavn af en tidligere, mere aggressiv behandling ved overfladisk sygdom eller supplerende kemoterapi ved operativ fjernelse af urinblæren.

Fundene vil blive undersøgt nærmere i et kommende studie, hvor patienter med blærekræft vil blive udvalgt til supplerende behandling afhængigt af tilstedeværelse af bla. Karyopherin alpha-2 i kræftcellerne.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:

Jensen JB, Munksgaard PP, Sørensen CM, Fristrup N, Birkenkamp-Demtroder K, Ulhøi BP, Jensen KM, Orntoft TF, and Dyrskjøt L. High Expression of Karyopherin-α2 Defines Poor Prognosis in Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer and in Patients with Invasive Bladder Cancer Undergoing Radical Cystectomy. European Urology. 2011.