Overlæge Runa Sturlason er fra 1. maj 2011 ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Randers.

Her afløser hun Ulla Just Mortensen, som er gået på pension.

Runa Sturlason kommer fra en stilling som overlæge på Retspsykiatrisk afdeling R, Århus Universitetshospital, Risskov, hvor hun har været ansat knap halvandet år, inden hun lod sig friste af stillingen i Randers.

Inden da var hun i over 10 år ansat på Afdeling N på Århus Universitetshospital Risskov. I denne periode virkede Runa Sturlason i fem år som retspsykiatrisk konsulent for Grønland.

Tidligere har hun desuden - efter uddannelse til speciallæge - arbejdet på "Fjorden", Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og på Afdeling A på Århus Universitetshospital, Risskov.

Den nye ledende overlæge er 52 år, født på Frederiksberg og matematisk-fysisk student fra Sønderborg Statsskole.

Hun blev cand.med. i sommeren 1984 ved Aarhus Universitet, og i 1997 kunne hun skrive speciallæge i voksenpsykiatri på sit visitkort. Herudover har Runa Sturlason gennemført en diplomuddannelse ved Syddansk Universitet.


Flere oplysninger:
Cheflæge Per Jørgensen telefon: 7847 0005