Regionshospitalet Viborg, Skive er meget interesseret i et udvidet samarbejde med Viborg Kommune om en fremskudt visitation.


Regionshospitalet Viborg, Skive er meget interesseret i et udvidet samarbejde med Viborg Kommune om en fremskudt visitation. Det vil sige et optimeret samarbejde om fx udskrivning af patienter til kommunen i form af en kommunal visitator placeret fysisk på hospitalet
.

For nylig kom det frem i Viborg Stifts Folkeblad, at Regionshospitalet Viborg, Skive angiveligt ikke skulle ønske et sådant samarbejde. Det er ikke korrekt, og hospitalet har ikke modtaget en forespørgsel fra kommunen i den forbindelse.

- Når vi får et forslag fra Viborg Kommune til en fremskudt visitatorordning, så vil vi selvsagt være meget imødekommende, siger hospitalets chefsygeplejerske Tove Kristensen.

Forslaget om en kommunal visitator på hospitalet har ikke været sendt til hospitalsledelsen. Det har heller ikke været på dagsordenen i klyngestyregruppen, hvor Tove Kristensen også sidder med om bordet. Klyngestyregruppen er et lokalt beslutningsorgan, hvor sundhedsaftaler løbende forhandles, og hvor fx konkrete aftaler mellem hospital og kommune indgås.

- Vi har i forvejen et rigtig godt og omfangsrigt samarbejde med Viborg Kommune. Det er helt naturligt, når det handler om at skabe de mest optimale vilkår for borgerne, der har brug for vores og kommunens hjælp. Når vi som nu reducerer kapaciteten på hospitalet, er vi afhængig af det stærke samarbejde med kommunen. Derfor er det en selvfølge, at vi indgår et samarbejde om en fremskudt visitation, siger Tove Kristensen.
Hun understreger, at Regionshospitalet Viborg, Skive og Viborg Kommune har gode resultater på de mange områder, hvor de i dag samarbejder. Fx er der i forbindelse med hjælp til kronisk syge delestillinger mellem kommune og hospital, ligesom hospitalet har et samarbejde med kommunen omkring det nyoprettede akutteam.
Når Viborg Kommune henvender sig, vil hospitalet foreslå, at en ordning med fremskudt visitation beskrives og afprøves i et samarbejde kommunen og hospitalet imellem. Sigtet skal være at optimere patienternes udskrivningsforløb.