En brat opbremsning på hospitalerne i Region Midtjylland er hovedårsagen til, at det foreløbige regnskabsresultat på sundhedsområdet for 2010 bliver væsentligt bedre end forventet.

Det samlede underskud lyder på 203 mio. kr., hvilket stort set svarer til det ekstraordinære lån på 200 mio. kr., som Region Midtjylland har aftalt med Indenrigs- og sundhedsministeriet at kunne optage til drift.

Bent Hansen (S)Den positive nyhed blev fremlagt på dagens møde i Forretningsudvalget. I den seneste økonomiopfølgning var der forventet et merforbrug på 524 mio. kr., som altså er reduceret til 203 mio. kr.

- Hospitalerne har arbejdet som heste for at få tilpasset personale og aktivitet til de økonomiske rammer. Det er lykkedes, og det skal de have stor ros for, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Bente Nielsen (SF) ser resultatet som et udtryk for, at Region Midtjylland er på ret kurs:

Bente Nielsen (SF) - Jeg hører mange skarpe ord om mangel på økonomisk styring, underbudgettering og valgkampsbudgetter. Nu viser det sig jo, at ordene er hule. Region Midtjylland er rent faktisk lykkedes med at styre økonomien og bremse op, så der nu er meget tæt på balance mellem budget og regnskab, siger Bente Nielsen.

Også for Andreas Steenberg (Rad.V.) er udsigten til et stærkt forbedret regnskabsresultat godt nyt.

Andreas Stenberg (R)- På grund af en unfair fordeling af bloktilskuddet blev Region Midtjylland nødt til at optage ekstraordinære lån på 200 mio. kr. Trods denne malurt er det glædeligt at se, at hospitalerne i den grad udviser økonomisk ansvarlighed, siger Andreas Steenberg.

De positive regnskabstendenser betyder dog ikke, at den omstillingsplan, som regionsrådet netop har vedtaget, kan aflyses eller mildnes.

- Vi har fortsat en grundlæggende økonomisk ubalance, som omstillingsplanen skal rette op på. Ud over den skæve fordeling af bloktilskud handler det især om udgifter til samhandel med de andre regioner, ny dyr medicin, nye behandlinger, privathospitaler og patientskadeforsikringer. Men det foreløbige regnskab viser, at vi har et fælles mål, som forfølges ihærdigt fra hele organisationen, siger Bent Hansen.

Flere oplysninger