Eksternt surveyteam anbefaler, at RH Viborg, Skive indstilles: "Akkrediteret med bemærkninger" uden genbesøg.
Eksternt surveyteam anbefaler, at RH Viborg, Skive indstilles: "Akkrediteret med bemærkninger" uden genbesøg.

Glæden var stor på Regionshospitalet Viborg, Skive i går, da eksterne surveyors fra IKAS meddelte, at de vil anbefale, at IKAS indstiller Regionshospitalet Viborg, Skive til at blive "Akkrediteret med bemærkninger" uden genbesøg.

Surveyteamet, som bestod af seks surveyors samt en surveyor under oplæring, har finkæmmet hospitalets kvalitetsniveau og kvalitetsarbejde i fire dage, bl.a. med to ledelsesinterviews, 13 tværgående interviews og 12 patienttracere, hvor man efterprøver kvaliteten både i bredden og i dybden med udgangspunkt i en tilfældigt udtrukket patients journal.
Surveyorne har i høj grad gjort deres observationer under besøg i hospitalets afsnit, hvor de har lyttet, set - og spurgt de medarbejdere, patienter og pårørende, de har mødt.
Surveyorne har også været på besøg i udvalgte afsnit i aftenvagten for at sikre, at hospitalets kvalitetsniveau også holder uden for almindelig dagtid.

"Guldfund"
Overordnet var der ros fra surveyorne til hospitalet for måden og dedikationen til at arbejde systematisk med at implementere Den Danske Kvalitetsmodel.
Surveyorne noterede, at kvalitetsarbejdet er sikkert forankret ledelsesmæssigt; at hospitalet udviser stort engagement i brug af it og har en professionel tilgang til de mangeartede opgaver.
Hospitalets hjertestop-organisation blev betegnet som et "guldfund". Endelig har surveyorne oplevet åbenhed, imødekommenhed og stort engagement under besøget.

Surveyorne har bedømt Regionshospitalet Viborg, Skive i forhold til 100 af de i alt 104 kvalitetsstandarder fra IKAS.
Ved deres afsluttende feedback-møde i går præsenterede de ni "opmærksomhedspunkter", som hospitalet skal arbejde videre med.
Surveyorne har dog ikke fundet behov for at komme på genbesøg - teamet har tillid til, at det kan hospitalets kvalitetsorganisation selv tage vare på.

Surveyteamet sender nu en skriftlig rapport til hospitalet. Rapporten har hospitalet mulighed for at kommentere i dialog med IKAS. Rapporten skal herefter sagsbehandles i IKAS og bliver derefter forelagt IKAS' akkrediteringsnævn, som træffer den endelige afgørelse. 

Åbenhed om akkrediteringsprocessen
Hospitalet har siden 17. januar udgivet et ugentligt nyhedsbrev som optakt til det eksterne survey. I survey-ugen fulgte nyhedsbrevet op på besøget med en daglig udgivelse.