Ambulancebehandlere kan diagnosticere blodpropper mere præcist med blodprøve
Ambulancebehandlere kan diagnosticere blodpropper mere præcist med blodprøve

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital viser, at en hurtig blodprøve-test i ambulancen kan bidrage med væsentlig information hos patienter med blodprop i hjertet.

En del patienter med blodprop i hjertet har meget diskrete forandringer i det hjertediagram, man normalt bruger som grundlag for diagnosen.

- Hos disse patienter har vi brug for yderligere information for at kunne i værksætte den mest optimale behandling, siger Jacob Thorsted Sørensen, en af lægerne bag undersøgelsen.

- Denne information er vi nu kommet et skridt nærmere.
 
Undersøgelsen viser, at ambulancebehandlere med meget stor succes kan udtage og analysere en blodprøve, som kan vise iltmangel i hjertet. Det er første gang, forskere har påvist, at sådanne blodprøver kan supplere diagnostikken i ambulancerne og udføres af ambulancepersonale med god effekt.

Blodprøve-analyse i ambulancen vil fremover også kunne få stor betydning af patienter med akutte blodpropper i f.eks. hjerne og lungerne.

Resultaterne er publiceret i: Prehospital Troponin T Testing in the Diagnosis and Triage of Patients With Suspected Acute Myocardial Infarction. Sørensen JT, Terkelsen CJ, Steengaard C, Lassen JF, Trautner S, Christensen EF, Nielsen TT, Bøtker HE, Andersen HR, Thygesen K. Am J Cardiol. 2011 Mar 15.

Yderligere information
Læge Jacob Thorsted Sørensen på tlf. 27 20 85 12 eller mail jacobthorsted@gmail.com

Se film om akut hjælp i Region Midtjylland - der er i alt fem film