Region Midtjylland og Region Nordjylland er klar med base, landingspladser, læger, øvelsesplaner og alt det andet nødvendige udstyr til landsdelens nye akutlægehelikopter. Men den helikopter leverandøren SOS International netop har landet i Karup, lever pt. ikke op til de sikkerhedsmæssige krav. SOS International A/S beklager dybt.

Som en af de sidste forberedelser før indvielsen, foregik der fredag i sidste uge en grundig gennemgang af den helikopter, som leverandøren SOS International A/S planlægger at sætte i drift over Midt- og Nordjylland.

Gennemgangen har vist, at der ikke er overensstemmelse mellem den helikopter, som SOS International har leveret og den de har tilbudt, og som er grundlaget for indgåelse af kontrakten.

SOS International A/S har på et møde med regionerne i dag beklaget situationen og påtaget sig ansvaret:

- SOS Internationals underleverandør, der har ansvaret for den helikopteroperative indsats, har beklageligvis og mod al forventning leveret en helikopter, som efter nøjere gennemgang har vist sig ikke at opfylde alle tekniske krav. Dette har desværre den betydning, at flyvning med helikopteren ikke kan foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Underleverandøren er blevet pålagt at rette op på dette, og der forventes en snarlig løsning på situationen, således at processen kan fortsætte, siger adm. direktør Bo Uggerhøj, SOS International A/S.

SOS International A/S har på mødet i dag skitseret et løsningsforslag, som ifølge leverandøren indebærer, at operationen med akutlægehelikopterberedskabet kan påbegyndes ultimo maj. Endelig afklaring forventes med udgangen af uge 15.

Forsinkelsen påvirker ikke det eksisterende akutte beredskab i de to regioner, fordi helikopteren er en forsøgsordning og indgår som et supplement til det eksisterende beredskab.


Flere oplysninger 

  • Adm. Direktør, Bo Uggerhøj, SOS International A/S,
    tlf. 3848 8101 / 2016 5850 / bou@sos.dk
  • Region Midtjylland, Sundhedsplanlægning, afdelingschef Christian Boel,
    tlf. 8728 4430 / 2374 9162 / Christian.Boel@stab.rm.dk
  • Region Nordjylland, Sundhed - Plan og Kvalitet, afdelingschef Peter Larsen, tlf. 9635 1810 / 2271 1770 / pl@rn.dk