Døgnet rundt er læger, sygeplejersker og ambulance-behandlere i Region Midtjylland klar til at rykke ud med sekunders varsel. Men hvad kan de egentlig udrette på ulykkestedet? Fem korte film giver nogle af svarene.
Døgnet rundt er læger, sygeplejersker og ambulancebehandlere i Region Midtjylland klar til at rykke ud med sekunders varsel. Men hvad kan de egentlig udrette på ulykkestedet? Fem korte film giver nogle af svarene.

Region Midtjylland har lavet fem korte film, som fortæller om den hjælp og de kompetencer, som hhv. ambulance, akutbil, akutlægebil og akutmodtagelse tilbyder alvorligt syge eller ulykkesramte patienter.

Dertil kommer en film som beskriver forløbet fra at en ulykke indtræffer, til 112 alarmeres, AMK-Vagtcentralen støtter med sundhedsfagligt personale, ambulance og akutlægebil når frem til skadestedet og endelig: patienten ankommer til akutmodtagelsen. 

 
 Bent Hansen (S) i akutlægebilen
- Trygheden og hjælpen skal først og fremmest måles på, om sygeplejersker, ambulance-behandlere, læger og alle de andre, der er på vagt døgnet rundt, rent faktisk leverer varen, når vi andre har brug for omgående hjælp. Men vi vil også gerne forklare borgerne, hvad fx akutlægebilen kan hjælpe med. Derfor er jeg glad for filmene, som jeg synes, vi alle sammen skulle bruge et kvarters tid på at se, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Filmenes målgruppe er interesserede borgere, hospitaler, patientforeninger, interesseorganisationer, foredragsholdere og alle andre med interesse for akutberedskabet.

De fem film er tilrettelagt og opdelt, så de kan vises i sammenhæng eller i kombinationer, som er interessante i forhold til det lokale akutberedska
 
 Else Ammitzbøll
b.

- Det betyder, at man fx kan vælge kun at se de film, der handler om den slags beredskab der findes, hvor man selv bor. Men filmene åbner også mulighed for, at man kan afprøve sin viden om, hvad personalet i fx en ambulance kan og må, siger Else Ammitzbøll, driftschef for præhospitalet, der sammen med den lægelige chef har ansvar for at sende den rigtige hjælp til de rette situationer.

Se filmene
Se de fem film på adressen www.akutfilm.rm.dk

Bestil DVD
Foreninger og andre grupper kan bestille en DVD med filmene ved at kontakte Koncern Kommunikation på mail eller tlf. 8728 5816.

Flere oplysninger

Fakta
Filmene er optaget i Aarhus og Horsens i løbet af efteråret og vinteren 2010.
Par no. 1 der har produceret filmene i samarbejde med Regionshospitalet, Præhospitalet og Koncern Kommunikation i Region Midtjylland.

Både Falck og Responce har velvilligt stillet ekspertise og køretøjer til rådighed under optagelserne.