Arbejdsmiljøet er godt på de regionale døgninstitutioner for børn og unge. Det viser resultatet af en særlig indsats, som Arbejdstilsynet gennemførte sidste år.


Arbejdsmiljøet er godt på de regionale døgninstitutioner for børn og unge. Det viser resultatet af en særlig indsats, som Arbejdstilsynet gennemførte sidste år. På fem regionale institutioner fandt tilsynet kun otte opmærksomhedspunkter. Det er beskedent set i forhold til lignende døgninstitutioner.

Regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende psykiatri- og socialområdet er blevet orienteret om tilsynene. Udvalgsformand Niels Callesøe (SF) glæder sig over resultatet:
- Det er meget positivt, at der bliver fokuseret på arbejdsmiljøet, fordi vi dermed kan blive opmærksomme på eventuelle problemer i god tid og reagere på dem. Samtidig vil jeg gerne rose medarbejderne for den store indsats, de lægger i arbejdet på et meget vanskeligt felt, siger han.
- Vi er opmærksomme på, at, arbejdsmiljøet kan have svære kår på den type specialiserede institutioner, som Region Midtjylland driver. Det stiller store krav til personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø, konstaterer Niels Callesøe.

Personalet har da også fået ros af den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, fordi de under tilsynsbesøgene blev oplevet som både ansvarlige, engagerede og imødekommende.
I de tilfælde hvor institutionerne har fået vejledninger eller påbud, er der siden konkret fulgt op alle sted, oplyser Lone Rolving, der er arbejdsmiljøkoordinator for socialområdet i Region Midtjylland.
Region Midtjylland vil derudover fortsat fokusere på, at medarbejderne kender og bruger ergonomiske hjælpemidler samt at der løbende sker en revurdering af brugernes aktuelle funktionsniveau og behov for hjælp.