Overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen er fra 1. maj 2011 ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Viborg og Skive.

Kirsten Gøtzsche-Larsen kommer fra en stilling som overlæge på Afdeling N, Århus Universitetshospital, Risskov, hvor hun har været ansat siden 2003. Her har hun fra 2007 haft specielt fokus på behandling af affektive lidelser og har gennem de seneste 2½ år været overlæge på to affektive afsnit.

Inden da var Kirsten Gøtzsche-Larsen overlæge på Aalborg Psykiatriske Sygehus i 4½ år.

Og tidligere endnu - efter speciallægeuddannelsen - har Kirsten Gøtzsche-Larsen været ansat på Psykiatrisk Afdeling P, Odense Universitetshospital og Afdeling C, Psykiatrisk Hospital i Århus.

Kirsten Gøtzsche-Larsen blev cand.med. i 1980 fra Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri i 1996 uddannet på Odense Universitetshospital.

Herudover er Kirsten Gøtzsche-Larsen specialiseret psykoterapeut og har diplomuddannelse i ledelse 2009 ved Syddansk Universitet.


Flere oplysninger
Cheflæge Per Jørgensen telefon: 7847 0005