Fredag den 1. april fusionerer regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Det bliver dermed en af Region Midtjyllands tre store hospitalsenheder

I dag den 1. april fusionerer regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Det bliver dermed en af Region Midtjyllands tre store hospitalsenheder, og fusionen rummer store perspektiver. 


Hospitalsfusionen sker som led i regionens store omstillingsplan.

Fusionen er en udbygning af det samarbejde, som i forvejen eksisterer mellem alle fire matrikler, og understøtter samtidig den særlige opgave, som hvert enkelt hospital har i dag.

- Det er en naturlig fusion, fordi hospitalerne allerede er vævet sammen på en lang række områder. Fusionen styrker det allerede eksisterende fællesskab og styrker også en række lægelige specialer fx reumatologi, neurologi og ortopædkirurgi, forklarer hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Fusionen i Midtjylland er ligeværdig, og der findes ikke som sådan en lillebror og storebror i den nye hospitalskonstellation. Viborg er fusionens store akuthospital. Silkeborg vil have fx planlagt kirurgi og udvikling af hurtige patientforløb som specialer. Mens både Hammel og Skive er kendetegnet ved neurorehabilitering.

- Hvert hospital har eller får sit eget unikke styrkeområde og sin egen profil, og det forstærker fusionen. I en samlet organisation vil vi i højere grad kunne supplere hinanden og udvikle forløb og behandlinger til gavn for patienterne. Det kan vi bl.a., fordi den faglige udvikling og forskningen kan slå rod flere steder, siger chefsygeplejerske Tove Kristensen.

Centre i Silkeborg og akutbehandling i Viborg
Den største fusions-forandring nu og her sker i Silkeborg, hvor der oprettes to nye centre. Det ene, Diagnostisk Center, skal videreføre de mange imponerende initiativer og resultater under Center of Excellence og udvikle nye innovative forløb for medicinske patienter. Diagnostisk Center er en sammenlægning af medicinsk og radiologisk afdeling.

Det andet center, Center for Planlagt Kirurgi, er en udbygning af den spydspidsfunktion, som Silkeborg i dag har på det ortopædkirurgiske område. Samtidig skal aktiviteterne fra Friklinikken Brædstrup integreres i centret. Center for Planlagt Kirurgi er en sammenlægning af ortopædkirurgisk og anæstesiologisk afdeling.

Hospitalet i Viborg skal tage sig af fødsler og akutte patienter fra Silkeborg. De næste år udvides og moderniseres hospitalet i Viborg for 1,16 mia. kroner – penge der bl.a. kommer fra regeringens kvalitetsfondsmidler. Et fuldt udbygget akuthospital i Viborg står færdigt i 2018.

Klare skel – også for patienterne
Ledelsen for de fire fusionerende hospitaler ser kun fordele i de klare skel og opgavefordeling hospitalerne imellem.

- Viborg markerer sig tydeligt som det store akuthospital. Silkeborg fastslår sin position som innovativt udviklingshospital og bliver samtidig et af regionens største kirurgiske centre. Hammel og Skive kan med et udvidet samarbejde – også med neurologien i Viborg – yderligere styrke den unikke position inden for neurorehabiliteringen.

Derfor giver fusionen i første omgang også kun få ændringer for de tusindvis af patienter. Dog skal de fødende kvinder fra Silkeborg fremover til Viborg.

- En patient fra Silkeborg, der for eksempel skal have en ny hofte eller undersøges for leddegigt, vil stadigvæk blive henvist til hospitalet i Silkeborg og gennemføre undersøgelser og behandling her, og en akut patient vil blive sendt til akutmodtagelsen i Viborg, som det også har været tilfældet hidtil, forklarer cheflæge Christian Møller-Nielsen.

Fakta om hospitalsfusionen i Midtjylland:
· Primære kommuner: Viborg, Silkeborg og Skive
· Ansatte: 4.400
· Antal senge: 702
· Udskrivninger årligt: 54.000
· Ambulante besøg årligt: 402.000
· Fødsler årligt: 3.150
· Budget: 2,35 mia. kroner (2011)


Yderligere oplysninger:

  • Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen: 8722 2115 / 4031 3230
  • Chefsygeplejerske Tove Kristensen: 7844 1004 / 2163 4819
  • Cheflæge Christian Møller-Nielsen: 7844 1003 / 2098 5601