Et nyt politisk udvalg skal sætte fokus på multisygdom og udpege indsatsområder til en handleplan.
Onsdag var der første møde i nyt politisk udvalg, der skal sætte fokus på multisygdom og udpege indsatsområder til en handleplan for området.

- Det nye udvalg tager afsæt i anbefalinger fra et netop afsluttet udvalg vedrørende sammenhængende patientforløb, siger udvalgets formand Henrik Gottlieb Hansen (S).

Multisygdom er betegnelsen for, når en patient har flere samtidige sygdomme.
Tal fra Region Midtjyllands sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” 2010 viser, at mere end hver tredje midtjyde har to, tre, fire eller flere kroniske sygdomme – en udvikling, der har været stigende siden sidste opgørelse i 2006.

Multisygdom stiller øgede krav til samarbejde og koordinering på tværs af sundhedsvæsenet, og multisyge vurderes til at være en af de vanskeligste patientgrupper at håndtere i fremtidens sundhedsvæsen.
Multisygdom øger desuden risikoen for fejlmedicinering, indlæggelser, depression og overdødelighed samt nedsat fysisk funktionsevne og livskvalitet for den enkelte patient.
Politikerne vil nu sætte fokus på disse udfordringer og en optimal håndtering af multisygdom i det samlede sundhedsvæsen i Region Midtjylland.

- Området er præget af social ulighed, og en væsentlig effekt af indsatsen skulle gerne være øget livskvalitet for den enkelte borger med flere samtidige sygdomme siger udvalgets formand Henrik Gottlieb Hansen.


Fakta
• Midlertidigt udvalg for multisygdom afholder fem møder i perioden 01.03.11-31.12.11.

• Udvalgets medlemmer er:
Formand: Henrik Gottlieb Hansen (S)
Næstformand: Susanne Buch Nielsen (SF)
Medlemmer: Conny Jensen (S)
Henrik Fjeldgaard (S)
Olav Nørgaard (V)
Jørgen Nørby (V)
Leif Lund (DF)

• Udvalget bliver i 2011 præsenteret for en række emner og studiebesøg, hvor området multisygdom præsenteres og debatteres ud fra forskellige vinkler, bl.a. patientperspektivet, tværsektorielt samarbejde, hospitalssektoren og polyfarmaci.

• Udvalget slutter sit arbejde med at formulere anbefalinger for indsatsområder i en regional handleplan for multisygdom.

• Der er også planer om en konference i 2012, hvor der sættes fokus på området og resultater af udvalgets arbejde formidles.

Læs mere på udvalgets hjemmeside 
Her finder du udvalgets kommissorium samt dagsorden og materiale til første møde.


Flere oplysninger
Regionsrådsmedlem og formand for udvalg vedrørende multisygdom, Henrik Gottlieb Hansen (S): 2129 9726 / 8642 3504 / henrik.hansen@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer