Aarhus Kommune og Region Midtjylland vil reducere antallet af patienter, der bliver genindlagt på hospitalet kort efter, at de er blevet udskrevet. Tre konkrete samarbejdsprojekter skal mindske problemet.


Aarhus Kommune og Region Midtjylland vil reducere antallet af patienter, der bliver genindlagt på hospitalet kort efter, at de er blevet udskrevet. Tre konkrete samarbejdsprojekter skal mindske problemet.

Det skal være slut med at sige ”på gensyn”, når en patient bliver udskrevet fra hospitalet.

En del patienter – særligt ældre, skrøbelige medicinske patienter - ender nemlig allerede inden for en måned på hospitalet igen. Patienterne bliver genindlagt med behandlingskrævende skavanker, som i bedste fald kunne være undgået eller taget i opløbet. For eksempel mangel på væske (dehydrering), forstoppelse eller lungebetændelse.

Andre patienter, typisk kronikere med dårlig lungefunktion (KOL) eller Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS), bliver utrygge, hvis deres tilstand forværres, og utrygheden ender tit med en hospitalsindlæggelse, der måske kunne være undgået med den rette forebyggende eller tryghedsskabende indsats.

Det vil Aarhus Kommune og Region Midtjylland nu gøre noget ved. Tre konkrete projekter, der involverer tæt samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger samt telemedicinske løsninger, skal reducere antallet af genindlæggelser. Til gavn for både økonomi og patienter.

- Vi bliver nødt til at tænke anderledes og på tværs af sektorer, hvis vi fortsat skal levere et sundhedsvæsen med høj kvalitet i økonomisk trængte tider. Derfor er jeg glad for, at Aarhus Kommune og de praktiserende læger sammen med regionen har været med i idéudviklingen af de tre projekter. Hvis projekterne viser sig succesfulde vil de muligvis vil kunne udbredes til andre kommuner, når vi har fået dem testet, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S)

- Det tærer hårdt på mennesker at ryge ind og ud af hospitaler; både sundhedsmæssigt og mentalt. Ikke mindst på ældre skrøbelige borgere. Jeg tror, at alle helst vil blive i eget hjem. Vi har alt for mange genindlæggelser i dag, og derfor er jeg glad for de nye samarbejde, siger rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Dorthe Laustsen (SF).

Tre projekter
Planen er blandt andet at iværksætte og udvide tilbuddet om opfølgende hjemmebesøg til nyudskrevne patienter, der allerede er i den vestlige del af regionen. Tilbuddet i Aarhus skal efter idéoplægget omfatte alle, der skønnes at have behov for det. I dag gælder tilbuddet om et opfølgende hjemmebesøg i den vestlige del af regionen kun for patienter, der er 78 år eller derover.

Med den nye ordning, som Aarhus Kommune og Region Midtjylland vil afprøve, er det tanken, at den praktiserende læge deltager i hjemmebesøgene via et videolink. Det frigiver ressourcer, så flere patienter – også dem under 78 år - kan gøre brug af tilbuddet.

De to andre projekter, som Aarhus Kommune og Region Midtjylland er blevet enige om at afprøve, indebærer også kommunikation ved hjælp af videolink. Projekterne henvender sig specifikt til patienter med kroniske sygdomme, der skal kunne kommunikere med deres praktiserende læge, hospitalet og kommunen ved hjælp af videolink. Patienterne kan henvende sig akut til hospitalet ved hjælp af videolink, men der kan også aftales faste videokonsultationer, så patientens tilstand kan følges løbende.

Udviklingsdøgn
Idéerne til Aarhus Kommune og Region Midtjyllands fælles projekter er undfanget under et fælles udviklingsdøgn med deltagelse af repræsentanter fra henholdsvis kommune, region, hospitaler og praktiserende læger.

Udviklingsdøgnet havde til formål at finde modeller for, hvordan regionen og kommunen i fællesskab kunne skabe optimale rammer for ”det nære sundhedsvæsen”. Altså sundhedstilbud, der gives i borgernes egne hjem eller helt lokalt – med den nødvendige ekspertise fra hospitalerne tæt integreret i behandlingen og plejen.

Nu skal de tre projekter detailprojekteres, og nødvendige tekniske og organisatoriske udfordringer skal afklares, hvorefter projekterne indenfor en forventelig overskuelig tidsramme kan gå i luften. Projekterne vil blive fulgt tæt med henblik på at dokumentere og monitorere både processen og effekterne af indsatsen.


Flere oplysninger
• Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
• Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Dorthe Laustsen (SF) 8940 6500
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne