Regionshospitalet Viborg, Skive markerer forskningens dag den 11. maj

- Amputationer kan undgås med en kunstig blodåre, der indvendig har en særlig blodprop-hæmmende beklædning. (Se foto + billedtekst)

- Kvinder ignorerer symptomer og går længere tid end mænd, når det handler om at søge hjælp i forbindelse med mistanke om blodprop i hjertet.

- Frysebehandling af bugspytkirtlen på grise har vist sig at være en skånsom og effektiv behandlingsmetode.

- Fire ud af fem mænd (65-74-årige) i Midt- og Vestjylland siger ja tak til screening for åreforkalkning, forhøjet blodtryk og udposninger på hovedpulsåren. Det er overraskende mange.

Det er nogle af de forskningsresultater, som bliver præsenteret onsdag den 11. maj kl. 12.00-15.00 på Forskningens Dag på Regionshospitalet Viborg.En patient får scannet sin kunstige blodåre. Det sker som et led i et forskningsprojekt, der er startet på initiativ af forskere i Viborg, og som udgår fra Viborg. I projektet deltager 11 skandinaviske hospitaler, og forskningen har vist banebrydende resultater. Amputationer kan undgås, hvis der benyttes kunstige blodårer med en speciel blodprop-hæmmende medicinsk belægning. I Viborg har særligt tre læger fra Karkirurgisk afdeling været involveret i forskningsprojektet - fra højre reservelæge Nikolaj F. Grøndal, forskningsoverlæge Jes S. Lindholt og overlæge Helge Fasting. De oplever nu, at der blandt karkirurger i hele verden er stor interesse for at høre om forskningen og dens resultater.

Forskning er langt mere end det, der foregår på universiteterne. Regionshospitalerne er i stigende grad blevet en vigtig del af dansk forskning inden for sundhed og sygdom - og der forskes både blandt læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

Hospitalerne i Viborg og Skive er for nylig fusioneret med hospitalerne i Silkeborg og Hammel, men denne Forskningens Dag 2011 har sit udspring i forskningen i Viborg-Skive. Det er tredje år i træk, der inviteres til Forskningens Dag - en dag med korte oplæg, plakatudstilling og konkurrence forskerne i mellem.

Forskere konkurrerer på oplæg og plakater
Mange af hospitalets forskende ansatte har ønsket at fortælle om deres resultater. 10 af dem er blevet udvalgt til at holde 8-minutters oplæg, mens 20 andre skal præsentere deres forskning i plakatform.

- Forskningens Dag er med til at synliggøre noget af al den forskning, der foregår på hospitalet. For forskerne er der prestige i at blive udvalgt til at holde oplæg, og samtidig er det også en konkurrencesituation, som man kender det fra andre forskningssammenhænge, forklarer forskningsoverlæge, dr. med. Jes S. Lindholt, der er næstformand for Forskningsudvalget på Regionshospitalerne i Viborg og Skive.

I forskningens verden er det helt almindeligt, at forskere deltager i konkurrencer om bedste formidling, og det koncept er videreført til Forskningens Dag på Regionshospitalet. To bedømmelsesudvalg med nogle af hospitalets forskningslektorer og ph.d.-studerende skal vælge det bedste oplæg og den bedste plakat, og vinderne får 5.000 kroner til deres forskningsprojekter.

Oplæggene holdes i Mødelokale 21-22 på Regionshospitalet Viborg, 3. etage til højre for informationen. I samme område i forhallen vil alle forskernes plakater kunne ses.

Se program og pressemeddelelse i forbindelse med Forskningens Dag.

Download foto til brug ved redaktionel omtale. Foto: Regionshospitalet Viborg