I denne uge er det Hospitalsenheden Horsens' tur til at blive kvalitetsbedømt ud fra kvalitetsstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).


I denne uge er det Hospitalsenheden Horsens' tur til at blive kvalitetsbedømt ud fra kvalitetsstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

I tråd med målsætningen for Den Danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsnet, hvor sygehusene skal leve op til 104 standarder for kvalitet, er det nu blevet Regionshospitalet Horsens tur til at vise, hvordan de arbejder med standarderne og lever op til kvalitetskravene.

Til at vurdere om kvalitetskravene bliver opfyldt, får Hospitalsenheden Horsens besøg af eksterne kvalitetsbedømmere fra sundhedsvæsnet.

De færdes rundt på hospitalets matrikler i dagene 9.-12. maj, hvor de vil iagttage arbejdsgange og stille spørgsmål om procedurer og retningslinjer.

De eksterne bedømmere vil være i dialog med de ansatte, men vil også spørge patienter og pårørende om deres oplevelse af kvaliteten på hospitalet.

Torsdag d. 12. maj vil de eksterne kvalitetsbedømmere give deres endelige tilbagemeldinger på, om Hospitalsenheden Horsens opfylder kvalitetskravene og dermed kan blive akkrediteret.

Arbejdet med kvaliteten
De ansatte på Hospitalsenheden Horsens har altid arbejdet med kvalitet. Med standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel er der på nogle områder kommet nye metoder til at efterkomme kvalitetskravene, og det har gjort kvalitetsarbejdet mere fokuseret.

De ansatte ser frem til at vise resultatet af det grundige arbejde med kvalitet på hospitalet.

Yderligere information:
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 7842 5006
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 7842 5001
Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, tlf. 7842 5004
Kvalitetschef Henning Voss, tlf. 7842 5030