Måling af heparins effekt kan foretages to minutter efter indgiften


Måling af heparins effekt kan foretages to minutter efter indgiften


En undersøgelse foretaget under hjertekirurgiske operationer med brug af hjerte-lungemaskine har vist, at operationstiden kan reduceres ved at mindske tiden mellem indgift af stoffet heparin, og blodprøven til kontrol af heparinens effekt.

Heparin forlænger blødningstiden, hvilket er en forudsætning for, at blodet ikke størkner i hjerte-lungemaskinen. Heparinen gives i en vene kort tid før hjerte-lungemaskinen skal bruges, og effekten varer i nogle timer. Den hidtidige ventetid fra indgift af heparin og til kontrolblodprøven har været 5 minutter, men effektivisering af de kirurgiske arbejdsgange samt bedre måleudstyr har gjort det relevant at undersøge, om det er muligt at reducere denne ventetid.

Studiet blev foretaget ved 50 bypass- og hjerteklap-operationer, hvor effekten af heparin blev målt 1, 2, 3, 4 og 5 minutter efter indgiften.

Resultaterne viser for det første, at værdierne efter 1, 2 og 3 minutter er lidt højere end efter 4 og 5 minutter, og for det andet, at værdier, som efter 2 minutter er over tærskelværdien, ikke falder til under tærskelværdien efter 3, 4 og 5 minutter.

Man kan derfor konkludere, at blodprøven efter 2 minutter ikke vil vise en falsk høj værdi, og at resultatet efter 2 minutter derfor er lige så brugbart som resultatet efter 5 minutter i hjertekirurgisk sammenhæng.


Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Bellaiche AL, Nielsen PF, Kirkegaard H. Is ACT 2 minutes after heparin injection reliable? Perfusion, prepublished May 10, 2011.