I det nye temanummer af mi(d)t Liv, der har fokus på mental sundhed, interviewes Uffe Jacobsen, praktiserende læge i Silkeborg. Han konstaterer, at de tre læger i klinikken på blot én arbejdsdag kan have op mod ti henvendelser, hvor stress indgår.


I det nye temanummer af mi(d)t Liv, der har fokus på mental sundhed, interviewes Uffe Jacobsen, praktiserende læge i Silkeborg. Han konstaterer, at de tre læger i klinikken på blot én arbejdsdag kan have op mod ti henvendelser, hvor stress indgår.

Patienter med stress fylder mere og mere i venteværelset hos de praktiserende læger. I det nye temanummer af mi(d)t Liv, der har fokus på mental sundhed, interviewes Uffe Jacobsen, praktiserende læge i Silkeborg. Han konstaterer, at de tre læger i klinikken på blot én arbejdsdag kan have op mod ti henvendelser, hvor stress indgår. 

- Tidligere var det jo ofte forretningsmanden, der have for mange jern i ilden, der henvendte sig. Men gennem de senere år og specielt de sidste år, hvor man er begyndt at skære meget ned mange steder, lave meget om og snakke meget om folks omstillingsparathed, ser vi et stigende antal ganske almindelige mennesker med stress. Det er i høj grad folk fra job i kommunerne og på sygehusene. Det er lærere, pædagoger, sygeplejersker og folk fra hjemmeplejen, fortæller Uffe Jacobsen.

Unge og ældre
Ifølge Uffe Jacobsen kan mange have svært ved at leve op til deres faglige ambitioner i en nedskæringstid. Det kan føre til den kroniske stress, der bygges langsomt op, og som er noget andet end den akutte stress, vi alle kender i en presset situation. Aldersmæssigt er der to hovedgrupper: De unge, der kører fast i nogle helt urealistiske forventninger til sig selv, og mennesker i 50’erne og 60’erne, som nærmer sig pensionsalderen og har svært ved at omstille sig til strømmen af nye krav.

Mange af disse mennesker har ikke andre steder at gå hen end til deres læge. Derfor beklager Uffe Jacobsen, at Region Midtjylland fra nytår har sløjfet muligheden for samtaleterapi hos de praktiserende læger. Han mener, at der betales en høj pris for rationalisering og nedskæringer:
- Lige for tiden er kroner blevet vigtigere end mennesker, og det er det som læge svært at være vidne til, siger han. Læs interviewet side 21-23.

Ingen sundhed uden mental sundhed
Bladet sætter ord på og betoner vigtigheden af at beskæftige sig med mental sundhed ud fra mange vinkler. Det rummer artikler om Sundhedsplejens træningsprogram til støtte af småbørnsforældre i Holstebro Kommune og om, hvordan sundhedsplejersker og praktiserende læger – foranlediget af et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Mødrehjælpen – nu er begyndt at screene for fødselsdepression blandt gravide. Læs artiklen side 13-14 og side 29.

Desuden omtales de midtjyske lægers gode samarbejde med kommunale og socialmedicinske sagsbehandlere om arbejdsfastholdelse i relation til stress, angst og depression (side 24-25), ligesom der gives flere eksempler på kommunale og regionale indsatser til fremme af borgernes mentale sundhed, fx arbejdet med senildemente ældre på Plejehjemmet Lindegården i Herning Kommune (artiklen side 11-12) og fokuseringen på det sociale aspekt af mental sundhed i Lærings- og Mestringskonceptet i Vestjylland (artiklen side 15-17).

God læselyst med dette sidste nummer af bladet, der ikke kun har haft et langt liv, men også et godt liv …

Yderligere information og kontakt:
Kirsten Vinther-Jensen, tlf. 8728 4707, kirsten.vinther-jensen@stab.rm.dk

Læs hele bladet på www.midtliv.rm.dk