Den 13. maj mødes 500 læger og ansatte i almen  praksis i Herning Kongrescenter til en fælles uddannelsesdag. Hovedtemaet er tid til udvikling og forandring.

Almen praksis er en afgørende hjørnesten i det danske sundhedsvæsen. Men hvis lægerne vil fastholde den position, skal de på den ene side være omstillingsparate og sikre løbende udvikling. På den anden side skal de også sørge for at bevare de grundlæggende værdier i læge-patientforholdet så som kontinuitet og kendskab til patienten, forklarer praktiserende læge i Odder og formand for praksisudvalget i Region Midtjylland, Bruno Melgaard Jensen.

- Det er en udfordring at få de to hensyn til at spille sammen, når udviklingen samtidig går mod større lægehuse med flere patienter per læge og mere praksispersonale. Og hvordan vi så gør det, er omdrejningspunktet for vores Store Praksisdag, siger han.

Tid til det hele
I den nye overenskomst mellem de praktiserende lægers organisation, PLO, og Danske Regioner er lægernes centrale rolle netop blevet præciseret. Ord som ”frontlinjelæge”, ”generalist”, ”gatekeeper” og ”tovholder”, betegner de opgaver lægerne skal løse.

- Det er en klar udfordring for lægerne at få prioriteret tid til det vigtigste og samtidig sikre, at det bliver de rigtige patienter, lægerne bruger tiden på, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Han håber, at Store Praksisdag vil give deltagerne inspiration til, hvordan de kan håndtere fremtidens udfordringer i netop deres praksis.

Fakta

 • Det er anden gang regionens praktiserende læger og deres personale holder Store Praksisdag i samarbejde med Region Midtjylland. Sidste Store Praksisdag var 1. maj 2009.

 • Store Praksisdag finder sted i Herning Kongrescenter den 13. maj kl. 9 – 17.30

 


Programmet i hovedpunkter:

 • Regionsrådsformand Bent Hansen (S) og formanden for de praktiserende læger Henrik Dibbern indleder dagen med deres bud på, hvordan det kan lade sig gøre at få mere tid.
 • Herefter er dagens aktiviteter delt op på en formiddag med en blanding af oplæg og debat med centrale aktører inden for hovedtemaet om tid.

 • Om eftermiddagen er der 2 x 8 parallelle sessioner med hvert deres tema.
  De overordnede emner er:
  o Organisering af tid i praksis
  o Energi og arbejdsglæde
  o Redskaber i lægens kliniske hverdag – eksempelvis håndtering af voksne med ADHD eller måling af kolesterol etc

 • Sognepræst og foredragsholder Kathrine Lilleør, runder dagen af med et collageforedrag om etik, ledelse, våbenhuse og synd.

 • Se hele programmet


Flere oplysninger

 • Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

 • Praktiserende læge og formand for praksisudvalget i Region Midtjylland Bruno Melgaard Jensen 4045 8355 / bmj@dadlnet.dk

 • Vicedirektør i Region Midtjylland, Keld Martinussen 8728 4400 / 2222 8931 / kjeld.martinussen@stab.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer