Mandag den 30. maj kan medarbejderne i voksenpsykiatrien i Vest (Herning og Holstebro) samt medarbejderne i BUC Herning sige farvel til deres gamle elektroniske patientjournalsystem og goddag til MidtEPJ. Og ikke nok med, at de tager et helt nyt IT-system i brug, de er også pionér på psykiatriområdet i Region Midtjylland.

Med udgangspunkt i de erfaringer og oplevelser, der bliver gjort i Vest, vil MidtEPJ løbende blive videreudviklet, således at systemet passer bedst muligt til de behov, psykiatrien har. Vest baner dermed vejen for de resterende afdelinger i psykiatrien, som i løbet af 2011 og foråret 2012 vil blive koblet på MidtEPJ.

- Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave, som ligger foran os, da vi er de første i psykiatrien, som skal i gang med at bruge MidtEPJ, siger ledende overlæge Inge Lund Petersen fra voksenpsykiatrien i Vest.

- Dog har vi alle i Vest forholdsvis stor erfaring med det elektroniske medie, da vi allerede nu anvender en elektronisk patientjournal – og det kommer uden tvivl os alle til gode. Vi er dog også klar over, at det bliver en udfordring, og det vil tage tid, før vi har lært det nye system ordentligt at kende. Mange medarbejdere har virkelig arbejdet i døgndrift her op til implementeringen, så det bliver interessant at komme i gang. Jeg er meget spændt på at tage MidtEPJ i brug og ser frem til at kunne gøre brug af de nye funktioner, som systemet har.

Hvad kan systemet?

Når MidtEPJ er blevet fuldt implementeret i hele psykiatrien i Region Midtjylland vil det styrke patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingerne i psykiatrien. Dette sker for eksempel igennem et bedre og mere samlet overblik over en patients behandlingsforløb. En anden fordel ved systemet er, at patienterne kan vælge at modtage en sms-påmindelse, når de har en aftale. På den måde kan man sikre, at patienterne ikke glemmer deres aftaler.

De bruger allerede MidtEPJ

MidtEPJ er allerede implementeret, eller er i gang med at blive implementeret, nogle steder i somatikken, blandt andet på Regionshospitalet Randers og Grenå, Hospitalsenheden Vest samt Regionshospitalet Silkeborg.

Tidsplan for udrulning af MidtEPJ i psykiatrien

  • Regionspsykiatrien Vest + BUC Herning: 30. maj 2011
  • Regionspsykiatrien Horsens: 1. september 2011
  • Regionspsykiatrien Risskov + BUC Risskov: 1. november 2011
  • Regionspsykiatrien Silkeborg + Randers: 1. februar 2012
  • Regionspsykiatrien Viborg + Skive + BUC Viborg: 1. april 2012

Det skal fremhæves, at tidsplanen kan blive justeret undervejs.

Flere oplysninger
Ledelsen i voksenpsykiatrien Vest: Inge Lund Petersen
Telefon: +45 30 17 38 13
Mail: Inge.Lund.Petersen@ps.rm.dk  

Projektleder for det centrale EPJ-team i psykiatrien: Susanne Kirsten Thomassen
Telefon: 3034 7832
Mail: Susanne.Thomassen@ps.rm.dk  

Besøg den fællesregionale EPJ-hjemmeside, www.epj.rm.dk og læs, hvordan det går med implementeringen af MidtEPJ i hele regionen.