Den første uge af maj står i Skejby på akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel - et værdifuldt grundlag for at arbejde videre med kvalitetsudvikling


Den første uge af maj står i Skejby på akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel - et værdifuldt grundlag for at arbejde videre med kvalitetsudvikling

Den første uge i maj får Aarhus Universitetshospital, Skejby besøg af et hold sundhedseksperter – i alt fem såkaldte surveyorere - der skal sikre sig, at Skejbys kvalitet lever op til de danske standarder for hospitaler, som Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS, har formuleret i Den Danske Kvalitetsmodel.

Besøget varer i fem dage, fra mandag 2. maj til fredag 6. maj.

- Vi vi har altid haft fokus på at forbedre kvaliteten og patienternes tilfredshed. Efter indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel sker det efter en bestemt systematik, som vi har arbejdet med gennem de seneste to år, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

- Alle afdelinger har deres rutiner beskrevet i retningslinjer og instrukser, og vi har selv evalueret og haft ”prøve-survey” som optakt til akkrediteringen. Nu glæder vi os til at vise resultaterne af arbejdet.

Hospital til eksamen
De eksterne surveyorere er erfarne fagfolk med baggrund som læge, sygeplejerske, jordemoder eller radiograf. Desuden har de en særlig kvalitetsuddannelse, så de er klædt på til systematisk at undersøge kvaliteten på hospitalet.

Surveyorerne gennemgår hospitalets retningslinjer og instrukser og gennemgår tilfældigt udvalgte patienters forløb i mindste detalje ved rent fysisk at følge i patientens fodspor fra sengeafsnit til for eksempel røntgen, operation og opvågning.

Undervejs vil surveyorerne lægge mærke til alt, hvad de ser. Og de vil spørge såvel medarbejdere som patienter og pårørende om alle forhold, der har betydning for den kvalitet, hospitalet leverer. På den måde kan surveyorerne tjekke, om den behandling, patienterne har fået på deres vej gennem systemet, baserer sig på retningslinjer eller instrukser, som lever op til standarderne.

Århus Sygehus havde surveyor-besøg i uge 11 inden fusionen med Skejby 1. april.

- Survey-besøget på Århus Sygehus gav et godt billede af hospitalets styrker og svagheder. Nu får vi den samme kortlægning af Skejby, og tilsammen kan disse kortlægninger blive et værdifuldt grundlag for at arbejde videre med kvalitetsudvikling på hele Aarhus Universitetshospital, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

Fakta:
• Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle kvaliteten i hele det danske sundhedsvæsen.
• Alle danske hospitaler skal akkrediteres hvert tredje år - dvs. bedømmes i forhold til DDKM.
• I Region Midtjylland akkrediteres hospitalerne første gang i løbet af foråret 2011.
• Mere om Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS på www.ikas.dk

Yderligere information:
Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, tlf. 20 95 72 59 elller 89 49 23 33.