Mandag den 23. maj 2011, kom Regionshospitalet Viborg med i det, der bliver Danmarks og måske verdens største diabtes-forskningsprojekt, DD2. Projektet skal sikre, at flere patienter med type 2 diabetes (sukkersyge) kommer i en individuel behandling og dermed får færre helbredsproblemer og bedre livskvalitet.

Som det første hospital i Region Midtjylland uden for Aarhus er Regionshospitalet Viborg med i det landsdækkende projekt "DD2". Ud over at behandle type 2 diabetes-patienter indsamler hospitalet også oplysninger om patientens sygdom. En viden, der samles på landsplan, så man i Danmark kan behandle type 2 diabetes patienter individuelt.

– Sidste år kom der på initiativ af en række speciallæger et stort forskningsprojekt i gang. Det blev afprøvet på universitetshospitalerne i Odense og Aarhus – og nu er Regionshospitalet Viborg så også kommet med. Vi håber i samarbejde med patienterne og eventuelt deres praktiserende læger at komme i kontakt med mange af de 6-700 patienter, der alene i Viborg-Skive-området årligt rammes af sygdommen. Ved en udvidet blodprøve og en række oplysninger kan vi komme langt med forskningen, forsikrer Torben Østergård.
Fra centralt hold har diabetets2-projektet fået 40 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og yderligere 20 mio. kr. kommer fra de deltagne institutioner via egenfinansiering. Dertil kommer støtte fra regionerne, diabetesforeningen, Sundhedsstyrelsen og Novo Nordisk. Tilsammen er der i alt bevilget 62 mio. kr., som skal finansiere et foreløbigt femårigt udredningsarbejde af type 2 diabetes.

Gode udsigter for behandlingen

Tidligere var type 2 diabetes kendt som ”gammelmands-sukkersyge” og en lidelse, som mange blot måtte leve med. I dag ved man, at sygdommen både er genetisk bestemt og har meget med vores livsform at gøre. Ved at gøre noget på det tidligt tidspunkt kan mange problemer undgås. Problemer, som er både dyre for samfundet i medicinudgifter – og koster mange gode år for patienterne.
– Der er rigtig gode udsigter for diabetes2-området. Det er håbet, at ny medicin og optimeret medicinering vil kunne ændre måden sygdommen udvikler sig på. Jo før de kommer i den rigtige behandling, jo bedre, siger overlæge Torben Østergård fra endokrinologisk ambulatorium i Viborg.
Tidligere kunne man afhjælpe nogle af patienternes problemer med insulin. I dag er der flere typer præparater og behandlinger – og resultaterne er rigtig gode. Forskellen mellem diabetes type 1 og diabetes type 2 er netop, at man kan gøre noget i forhold til sygdommens udvikling.

Ny patient til forskningsprojektet

En af de patienter, der i dag mandag blev del af forskningsprojektet er 58-årige Svend Albrechtsen fra Tjele. Sidste år i september blev han indlagt på Regionshospitalet Viborg med en anden lidelse. En simpel blodprøve viste, at han led af diabetes. Siden er han kommet i behandling – og har fået det bedre.

– Jeg vejede 158 kilo, men er nu ved kostomlægning og hjælp fra en diætist her på hospitalet kommet ned på 144. Mit mål er 100 kilo, siger Svend Albrechtsen, der som sælger og mange timer i sin bil ofte var henvist til hurtig og ikke så sund fastfood. Nu finder han sunde varer, når sulten melder sig. Når vægten er kommet ydereligere ned, håber han også på at komme i gang med at motionere.
Patienter kan selv tilmelde sig forskningsprojektet på www.DD2.nu. Her kan man også få flere oplysninger om sygdommen og dens behandling. Ikke kun de nyopdagede patienter, men alle patienter, der siden 1. januar 2009 har fået konstateret type 2 diabetes, kan deltage i projektet.
Årligt rammes ca. 25.000 danskere af type 2 diabetes. Målet er, at mindst 10.000 af dem hvert år kommer med i projektet. I givet fald vil DD2 blive verdens største forskningsprojekt inden for diabetes.


Yderligere oplysninger:
Torben Østergård, overlæge, endokrinologisk ambulatorium: 7844 7027 / 5192 3678
Jens Steen Nielsen, projektleder, DD2, Odense Universitetshospital: 2160 9032