Der er gået en uge siden den fælles Midt- og Nordjyske akutlægehelikopter blev indviet. Her kan du se, hvilke missioner helikopteren har fløjet i perioden fra 1/6 kl. 11.00 til 6/6 kl. 12.00.

Informationerne bliver fremover offentliggjort på Præhospitalets hjemmeside en gang ugentligt - onsdage efter kl. 12.


Se oplysningerne på Præhospitalets hjemmeside

En af helikopterens opgaver var tirsdag aften at deltage i en stor beredskabsøvelse ved Silkeborg. Turbåden M/S Hejren eksploderede og brød i brand. Længere ned på siden kan du se en tv-reportage.

Akutte patienter
Hændelse 

 • Sygdom: 2 i Region Midtjylland, 0 i Region Nordjylland, 2 i alt
 • Tilskadekomst: 2 i Region Midtjylland, 0 i Region Nordjylland, 2 i alt
 • Øvrige: 2 i Region Midtjylland, 0 i Region Nordjylland, 2 i alt
 • Total:  6 i Region Midtjylland, 0 i Region Nordjylland, 6 i alt


Patientoverflytninger

 • Patientoverflytninger: 1 i Region Midtjylland,  2 i Region Nordjylland, 3 i alt

 

Samlede flyvninger i perioden fordelt efter modtagende hospital

 • Århus Universitetshospital (Skejby): 1
 • Århus Universitetshospital (NBG): 2
 • Ålborg Sygehus: 2
 • Regionshospitalet Herning: 1
 • Øvrige hospitaler: 0
 • Teknisk flyvning: 3
 • Total: 9

Samlede flyvninger i perioden fordelt på dag og nat operationer

 • Dagoperationer: 6
 • Natoperationer: 1
 • Teknisk flyvning: 2
 • Total: 9

Øvrige oplysninger
Præhospitalets driftschef, Else Ammitzbøll Rasmussen, tlf. 7841 4800