To udbud sparer Region Midtjylland for 7-11 millioner kroner om året og sikrer regionen en fleksibel kapacitet.To udbud sparer Region Midtjylland for 7-11 millioner kroner om året og sikrer regionen en fleksibel kapacitet. Udbuddene er led i en bevidst strategi for, hvordan regionen får fordelagtige aftaler med privathospitalerne.

I løbet af de kommende dage agter Region Midtjylland at indgå to nye aftaler om fedmekirurgi. Aftalerne gælder først og fremmest almindelige fedmekirurgiske forløb som eksempelvis ”gastric bypass”.

Større kapacitet
Aftalen er kommet i hus sideløbende med, at regionen selv har udbygget sin kapacitet på området og derfor kan behandle flere patienter på sine egne hospitaler.

Når et udbud alligevel giver mening, er det fordi Sundhedsstyrelsen i efteråret ændrede retningslinjerne for, hvornår en fedmeoperation er den bedste løsning. Derfor er det i øjeblikket ret usikkert, hvor stort behovet bliver for fedmekirurgi og –behandling i fremtiden.

- Netop i sådan en situation er en aftale med private udbydere en ekstra god løsning, fordi det er mere fleksibelt for regionen, end hvis vi selv skulle oprette endnu en afdeling, der kan varetage en så kompliceret behandling, siger regionsrådsformand, Bent Hansen (S).

Markant bedre priser
Udbuddet for fedmekirurgi og behandling viser, at der også på fedmeområdet er penge at hente for Region Midtjylland ved at sende opgaven i udbud.
De hospitaler Region Midtjylland er ved at indgå aftale med har givet en meget fordelagtig pris, i forhold til hvad regionen ellers skulle betale for at få patienter behandlet på et privat hospital.

- Men jeg tror nu ikke, at udbuddet skal have hele æren for, at vi har fået nogle fordelagtige priser denne gang. Det ser også ud til at markedet er påvirket af de nye retningslinjer for, hvem der kan få en operation, samt af den øgede offentlige konkurrence i form af flere afdelinger, der kan klare opgaven, siger direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

Kortere ventetid og besparelser på plastikkirurgi
Et andet eksempel på den udbudsstrategi, regionsrådet følger, er et nyligt afgjort udbud af plastikkirurgi.

Aftalen om undersøgelse og behandling i forbindelse med brystreduktioner, korrektioner af maveskind og behandling af ar, forkorter ventetiden markant, skærer omkring en mio. kr. af regningen og sikrer en kortere ventetid for patienterne.


Flere oplysninger
o Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

o Direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen: 7841 0040 / 2146 9807 / ole.thomsen@stab.rm.dk

o Særligt vedrørende aftalen om fedme-behandling: Fuldmægtig Katrine Gimm 7841 2022 / katgim@rm.dk

o Særligt om aftalen vedrørende plastikkirurgi: Seniorkonsulent i Region Midtjylland, Bent Christensen: 7841 0454 / bent.christensen@viborg.rm.dk

o Region Midtjyllands pressetelefon
Hverdage kl. 8 – 17: 7148 0666

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer


Fakta om plastikkirurgisk udbud
o Region Midtjyllands aftale om plastikkirurgi er indgået med følgende klinikker: 
    o Brystreduktioner og ”operationer på maveskind”: Tereshospitalet, Fredericia 
    o Korrektioner af ar: Aros Privathospital, Aarhus.

o Aftalerne er indgået efter en udbudsrunde, hvor i alt 6 hospitaler bød ind på opgaven.

o Årligt kommer aftalen til at omfatte ca. 150 operationer og et antal ambulante undersøgelser.

o Aftalerne træder i kraft i løbet af sommeren

o Afhængigt af forbruget forventer Region Midtjylland at spare ca. 1 mio. kr. om året.


Fakta om udbud af fedmeoperationer
o Region Midtjylland agter at indgå aftale med følgende: 
    o Hamlet Århus: Almindelige fedmekirurgiske forløb: 
    o Privathospitalet Mølholm: Konverteringsoperationer, hvor en ”gastric banding” bliver ændret til en ”gastric bypass”

o Aftalerne er indgået efter udbud efter forhandling, hvor i alt 2 hospitaler bød ind på opgaven.

o Aftalerne er rammeaftaler og forventes årligt at omfatte 200-300 operationer

o Afhængig af forbruget på aftalerne forventer Region Midtjylland at ville spare 7-11 millioner kroner om året.

o Foruden prisen har Region Midtjylland lagt stor vægt på kvaliteten. Begge de valgte privathospitaler har meget erfarne specialister til at varetage opgaven, og de skal leve op til de samme kvalitetskrav som de offentlige sygehuse.

o Aftalerne træder i kraft i løbet af sommeren. Aftalerne løber frem til den 31. december 2012 med mulighed for forlængelse.