Depression er underdiagnosticeret hos hiv-positive i Danmark.


Depression er underdiagnosticeret hos hiv-positive i Danmark.

38 % af de hiv-positive var i risiko for at få en depression, mens 26 % havde en svær, behandlingskrævende depression.

Det viser en ny undersøgelse, hvor 205 hiv-positive fra Aarhus Universitetshospital har deltaget. Til sammenligning skønnes det, at 3-4 % af danskere har en depression.

Samme gruppe blev undersøgt igen 3 år efter, hvor forekomsten og graden af depressioner var faldet, hvilket formentlig skyldtes, at flere blev sat i behandling for depression efter den første undersøgelse. 

Det får alvorlige konsekvenser, hvis depressionen ikke opdages og behandles, da det øger risikoen for, at man glemmer at tage sin hiv-medicin og dermed risikerer at udvikle resistens. Depression øger risikoen for usikker sex og dermed risikoen for at smitte andre med hiv, særligt hvis man glemmer at tage sin hiv-medicin. 

Screening for depression bør gennemføres regelmæssigt, især på tidspunktet for hiv-diagnosen og inden start på medicinsk behandling for hiv. Undersøgelsen påpeger, at det er vigtigt også at fokusere på det psykiske aspekt ved at leve med sygdommen såvel som det fysiske aspekt.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel

Rodkjaer L, Laursen T, Christensen NB, Lomborg K, Ostergaard L, Sodemann M. Changes in depression in a cohort of Danish HIV-positive individuals: time for routine screening.Sex Health. 2011 Jun;8(2):214-21.

Yderligere information:
Forskningssygeplejerske MPH, ph.d. Lotte Ørneborg Rodkjær, tlf.: 89 49 83 29, mobil: 22 30 80 60 eller e-mail: lottrodk@rm.dk