Regionsrådet i Region Midtjylland konstaterer, at et flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale. På den baggrund imødekommer regionsrådet regeringens anmodning om at opretholde fødsler på Regionshospitalet Holstebro, indtil den nye sygehusstruktur er på plads.
Regionsrådet i Region Midtjylland konstaterer, at et flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale. På den baggrund imødekommer regionsrådet regeringens anmodning om at opretholde fødsler på Regionshospitalet Holstebro, indtil den nye sygehusstruktur er på plads.

Som led i forhandlinger om sundhed i 2020-planen indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller en aftale, der afsætter 15 mio. kr. årligt til at bibeholde fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro, indtil den nye sygehusstruktur er på plads.

Ministeriet forudsætter, at forventede komplicerede fødsler ved Hospitalsenheden Vest visiteres i overensstemmelse med gældende retningslinjer og gældende faglig praksis.
Der er ikke børneafdeling på Regionshospitalet Holstebro. Derfor er retningslinjerne, at hvis en fødsel forventes at være kompliceret, skal den foregå på Regionshospitalet Herning, hvor der er en børneafdeling med specialviden om for tidligt fødte børn.

Læs dagsordenspunkt samt bilag


Flere oplysninger
· Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne

Pressevagten i Region Midtjylland – hverdage kl. 8 - 17: 7841 0666