Hvordan sikrer vi sammenhæng for patienterne, samtidig med at behandlingen i stigende grad kommer til at foregå andre steder end på hospitalet?
Hvordan sikrer vi sammenhæng for patienterne, samtidig med at behandlingen i stigende grad kommer til at foregå andre steder end på hospitalet?

Det spørgsmål blev onsdag den 1. juni udsat for et fremtidslaboratorium på Papirfabrikken i Silkeborg.

Dagen igennem arbejdede godt 100 sundheds-aktører med at finde gode løsninger på en situation, hvor behandlingen på hospitalerne bliver mere og mere specialiseret, og hvor flere opgaver med fordel kan løses tættere på borgeren: I hjemmet, hos den praktiserende læge eller eksempelvis på det lokale sundhedscenter.
Løsninger der skal findes i en tid præget af dobbeltpres mellem stram økonomi og voksende efterspørgsel på sundhedsydelser.

- I mange tilfælde er en indlæggelse på hospitalet ikke det bedste for patienten. I stedet har vi brug for at finde nye, fælles løsninger, og dem er der kommet nogle gode bud på i dag, siger regionsrådsmedlem og formand for sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Inspiration mange år frem
Han forventer at resultaterne fra dagens laboratorium skal bruges som inspiration til de næste mange års arbejde med at styrke samarbejdet på tværs og flytte sundhed tættere på borgeren.

Anders Kühnau understreger, at en vigtig opgave har været at afgrænse, hvornår patienten vil få den bedste hjælp på hospitalet, og hvornår det bedste tilbud findes i hjemmet eller i nærmiljøet.
I den sammenhæng har deltagerne været meget opmærksomme på, at patienterne ikke risikerer at blive tabt mellem sektorerne.

Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, Hans Jørgen Hørning (V), fortæller, at hans gruppe eksempelvis har arbejdet med et forslag om videomøder mellem praktiserende læge, hospitalets læge, fagpersoner fra kommunen og borgeren selv eller hendes pårørende.

- Det er supervigtigt, at sektorerne deler viden og har respekt for hinandens arbejde. Og så er det vigtigt, at borgerens egne ressourcer bliver aktiveret. På den måde kan vi komme langt, siger han.

Ideen om videomøder på tværs kommer til at indgå i et idekatalog, der samler op på dagen. Kataloget, der udkommer til november, vil danne grundlag for det næste lange stykke tids arbejde med at styrke sundhedsvæsenet på tværs og sikre de nære sundhedstilbud.


Fakta
• Fremtidslaboratoriet var arrangeret af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland

• Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland består af politikere fra region og kommuner samt repræsentanter for de praktiserende læger i regionen

• Deltagerne i fremtidslaboratoriet var regionale og kommunale politikere, embedsfolk, læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, repræsentanter fra patientorganisationerne, fra de sundhedsfaglige organisationer og fra de praktiserende læger. Alle med det tilfælles, at de har hjemmebane i Region Midtjylland.

• Laboratoriet var i løbet af dagen delt op i arbejdsgrupperne:
o Den ældre medicinske patient
o Behandling i eget hjem – IV-behandling (intravenøs behandling)
o Behandling i eget hjem – patienter med KOL
o Behandling i eget hjem – patienter med diabetes
o Behandling i eget hjem – psykiatri
o Patienter med misbrug og psykisk sygdom samtidig (dobbeltdiagnose)
o Samarbejdet mellem regionspsykiatrien og arbejdsmarkedsområdet

Flere oplysninger
• Formand for Sundhedskoordinationsusvalget i Region Midtjylland, medlem af regionsrådet Anders Kühnau (S) 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk

• Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, Hans Jørgen Hørning (V) 2712 7595 / hans-joergen.hoerning@silkeborg.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer