Region Midtjylland har ansat 45-årige Frank Neidhardt som afdelingschef for Indkøb og Medicoteknik.

 
Region Midtjylland har ansat 45-årige Frank Neidhardt som afdelingschef for Indkøb og Medicoteknik.

Frank Neidhardt har gennem de seneste fem måneder været kon¬stitueret i stillingen som afdelingschef for den nyligt fusionerede afdeling Indkøb og Medicoteknik i Region Midtjylland. Inden da var han chef for den ene af fusionsparterne, nemlig Medicoteknisk Afdeling.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) glæder sig til at byde Frank Neidhardt velkommen i koncernledelsen som afdelingschef for Indkøb og Medicoteknik.

- Vores nye afdelingschef er allerede et velkendt og respekteret ansigt i regionen. Jeg er sikker på, at han vil være den helt rigtige til at etablere og samle afdelingen for Indkøb og Medico¬teknik og sørge for, at vi også fremover får det nyeste og det bedste apparatur til den bedste pris til gavn for både vores patienter og regionens økonomi, siger Bent Hansen.

Effektiv drift
Afdelingen for Indkøb og Medicoteknik er central for en effektiv drift af Region Midtjyllands aktiviteter. Således skal afdelingens 90 medarbejdere sikre hospitaler og institutioner stordriftsfordele gennem fælles indkøb af apparatur og serviceydelser, og ved at koordinere og prioritere indkøb af nyt apparatur.

- Frank Neidhardt blev valgt til stillingen som afdelingschef for Indkøb og Medicoteknik, fordi han er en særdeles kvalificeret ansøger. Han er fagligt velfunderet, har et godt netværk og en stor viden inden for det medicotekniske område. Og så har han med sin store ledelses¬mæssige erfaring allerede bidraget til, at den nyfusionerede afdeling er kommet godt fra start, siger direktør Ole Thomsen fra Region Midtjylland.

CV
Frank Neidhardt er uddannet svagstrømsingeniør med speciale i medicoteknik fra Århus Teknikum. Han har arbejdet inden for sund¬hedsvæsnet siden 1991. Først som fagperson på det stråle¬terapeu¬tiske og billeddiagnostiske område, og gennem de seneste 10 år som medicoteknisk leder i det tidligere Århus Amt og i Region Midtjylland.

Frank Neidhardt har gennem årene skabt sig et stort netværk inden for det medicotekniske område, både internt i regionen, i landets fire øvrige regioner, i Danske Regioner og i Norden. Han er bestyrelses¬medlem i Dansk Medicoteknisk Selskab og sidder i uddannelses¬rådene for 2 post-graduate uddannelser.

Privat bor Frank Neidhardt i Harlev mellem Silkeborg og Aarhus sammen med sin hustru gennem 17 år og parrets tre børn.

Fakta
Afdelingen for Indkøb og Medicoteknik varetager blandt andet følgende opgaver:
• Indgå indkøbsaftaler for hele regionen
• Give konsulentbistand i forbindelse med udbud og indgåelse af kontrakter for hele regionen
• Tilrettelægger effektive logistikløsninger på tværs af hospitalerne
• Planlægning og koordinering på tværs af hospitalerne i forbindelse med anskaffelse af apparatur, samt bidrag til at prioritere i anskaffelserne.

• Anskaffelse af medicoteknisk udstyr

• Service på apparatur, kontrol af modtagne varer og registrering af apparatur samt tilsyn med større installationsarbejder.

• Deltager i kliniknære forsknings- og udviklingsprojekter


Flere oplysninger
• Direktør Ole Thomsen, 7841 0040 / 21469807

Pressevagten i Region Midtjylland – hverdage kl. 8 - 17: 7841 0666

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer