Patienter med lammelser efter rygmarvsskade vil i fremtiden få nye rammer og faciliteter i Viborg.


Patienter med lammelser efter rygmarvsskade vil i fremtiden få nye rammer og faciliteter i Viborg.
 
Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at bevare Paraplegifunktionen på Regionshospitalet Viborg, og med den beslutning begynder også et arbejde med at få udvidet og ombygget. Samtidig skifter funktionen navn til Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Paraplegifunktionen er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have særlig specialiseret hospitalsopgave inden for genoptræning af mennesker med lammelser som følge af rygmarvsskade. Det vil sige, at patienter fra Fyn og Jylland genoptrænes i Viborg, og sådan vil det fortsætte fremadrettet.

- Vi er glade for, at både Sundhedsstyrelsen og regionsrådet, støtter op om et Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Det ligger i forvejen smukt placeret, og nu vil der også komme en ud- og ombygning af den højt specialiserede funktion. Rammerne bliver tidssvarende, og vi kan fremadrettet udvikle og tilbyde den bedste behandling for denne sårbare patientgruppe, forklarer cheflæge Christian Møller-Nielsen fra Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive.

En udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade for 90 mio. kroner er en del af det byggeprojekt på Regionshospitalet Viborg, som regeringen har bidraget til med kvalitetsfondsmidler. En udbygning til i alt 1,164 mia. kroner, som skal være færdig i 2018. Præcis hvornår i forløbet Vestdansk Center for Rygmarvsskade står klar, er endnu ikke fastlagt. Hospitalsledelsen vil søge regionsrådet om den hurtigst mulige byggeproces, så det nye vestdanske center kan stå klar forhåbentlig med udgangen af 2013.

Enestående muligheder på tværs i hospitalsenheden
Beslutningen om at bevare genoptræning af rygmarvsskadede på Regionshospitalet Viborg giver en enestående mulighed for et bredere samarbejde og videndeling på tværs i hospitalsenheden, der fusionerer hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Alt sammen til gavn for den stadig voksende patientgruppe, der har behov for genoptræning og rehabilitering.

- Den nye hospitalsenhed i Midtjylland har ikke alene Vestdansk Center for Rygmarvsskade og den akutte neurologi i Viborg. Der er samtidig den højt specialiserede funktion på Hammel Neurocenter og neurorehabiliteringen på hospitalet i Skive. Det et helt enestående fundament for genoptræning af patienter, der har behov for det efter sygdom eller ulykker, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

De mange genoptræningsfunktioner vil naturligt også komme til at frembringe ny viden med øget fokus på forskning. På Regionshospitalet Hammel Neurocenter er der allerede en stor forskningsenhed, og nu har regionsrådet besluttet, at forskningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade også skal udbygges.

- Politikerne har prioriteret forskning på centret, så det i fremtiden kan få en særlig forskningsforpligtelse på internationalt niveau. I den forbindelse er det vores ambition, at der på sigt kommer et professorat inden for rygmarvsskade i samarbejde med Aarhus Universitet, forklarer cheflæge Christian Møller-Nielsen.

På regionsrådsmøde onsdag den 22. juni blev det besluttet, at:

- Paraplegifunktionen i Region Midtjylland fremtidigt placeres på Regionshospitalet Viborg
- der i henhold til kvalitetsfondsprojektet planlægges en kapacitetsudvidelse fra 26 til 35 senge samt 4 senge på patienthotellet i Viborg
- Paraplegifunktionen skifter navn til "Vestdansk Center for Rygmarvsskade"
- de øgede driftsudgifter søges indarbejdet i budget 2014 og frem i takt med, at kapaciteten tilpasses en stigning i efterspørgslen 
- forskning på Vestdansk Center for Rygmarvsskade udvikles og styrkes med henblik på at opnå status som universitetsklinik
- når kapaciteten er fuldt udbygget, så forudsættes det, at ventetiden nedbringes, så patienterne kan indlægges inden for 48 timer fra henvisning til Viborg.

Fakta:
Paraplegi betyder lammelse af begge ben. Hvis armene også er lammede, kaldes det tetraplegi.

Yderligere oplysninger:
Chefsygeplejerske Tove Kristensen, Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive: 7844 1004

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive: 7844 1002 / 4031 3230

Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive: 7844 1003 / 2098 5601