Nuværende chefbioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Birgitte Knak Ostersen, bliver ny leder for hospitalets Kvalitet og Udvikling.


Det er fra egne rækker Hospitalsenheden Vest har fundet deres nye leder af Kvalitet og Udvikling.

Fra et meget kompetent felt, vurderede et enigt ansættelsesudvalg, at den bedste til stillingen er nuværende chefbioanalytiker på hospitalets Klinisk Biokemisk Afdeling, Birgitte Knak Ostersen.

Det konkrete tidspunkt for, hvornår hun begynder i sin nye stilling er endnu ikke endelig afklaret.
 
Som udløber af den proces vil arbejdet med at afklare besættelsen af stillingen som ny chefbioanalytiker også bliver sat i gang.Foto: Kommunikation,
Hospitalsenheden Vest

Drivkraft
Birgitte Knak Ostersen er valgt på baggrund af sin lange ledelsesmæssige og organisatoriske erfaring og sin dybe forståelse for komplekse organisatoriske problemstillinger. Igennem sit virke i Hospitalsenheden Vest har Birgitte Knak Ostersen været en drivkraft i kvalitetsarbejdet – herunder akkrediteringsprocessen, hvor netop Klinisk Biokemisk Afdeling har været pionerer og på forkant med akkrediteringsprocessen.

Forud for implementeringen og akkrediteringen ud fra standarderne i Den Danske KvalitetsModel blev Klinisk Biokemisk Afdeling allerede i 2007 (Regionshospitalet Holstebro) og 2008 (Regionshospitalet Herning) akkrediteret efter Danmarks nationale akkrediteringsorgan, DANAKs, standarder.

Kvalitet i top
Det har medvirket kraftigt til, at Klinisk Biokemisk Afdeling nu fuldt ud lever op til Den Danske KvalitetsModel, at afdelingens kvalitetsniveau er højnet, at afdelingens arbejdsprocedurer er standardiserede, at afdelingens instruktioner og vejledninger opdateres løbende, at afdelingen arbejder målbevidst og systematisk med fejl, afvigelser og forbedringer til gavn for patienterne, at medarbejdere og ledere holdes orienteret og ajourført i funktioner og arbejdsopgaver, at personalet løbende træner og udvikler egne kompetencer, og at afdelingen kan levere akkrediterede analyser, også i forbindelse med forskningsprojekter.

Det er alle erfaringer, som vil være en stor gevinst for Hospitalsenheden Vest i det fremtidige arbejde med:

- Den videre ihærdige indsats omkring implementering af DDKM på tværs af Hospitalsenheden Vest.

- Sikringen af høj patientsikkerhed – særligt i forbindelse med brugen af Midt-EPJ som dokumentationsværktøj.

- Patientinddragelse.

- Design af DNV-Gødstrup – sparring omkring byggeriet af fysiske rammer, der understøtter visionen om høj faglig kvalitet, at være patientfokuserende og -sikkert, samt en organisatorisk effektiv og attraktiv arbejdsplads.

Flere oplysninger
Chefsygeplejerske Ida Götke: 7843 8520

HR-chef Lasse P. Hansen ; 7843 8610