Region Midtjylland gør det godt på landsplan, når det gælder patienternes tilfredshed med distriktspsykiatrien. Det viser en ny landsdækkende tilfredshedsundersøgelse.
Region Midtjylland gør det godt på landsplan, når det gælder patienternes tilfredshed med distriktspsykiatrien. Det viser en ny landsdækkende tilfredshedsundersøgelse, der er gennemført blandt patienter og pårørende.

85 procent af de patienter, der har deltaget i undersøgelsen, svarer, at det samlede indtryk af den ambulante psykiatri i Region Midtjylland er enestående eller godt. Det er en stigning på tre procent i forhold til den seneste måling på området i 2007 - og det er to procent højere end landsgennemsnittet, der er steget med én procent til 83 procent.

I Region Midtjylland omfatter undersøgelsen 43 ambulante psykiatriske enheder, for eksempel teams for tidlig opsporing af psykoser hos unge, mobilteams og lokalpsykiatrier. 64 procent af patienterne i Region Midtjylland har besvaret spørgeskemaet mod 61 procent på landsplan.

Undersøgelsen fra Region Midtjylland viser, at patienterne føler sig velkomne og særdeles tilfredse med kontakten og tilgængeligheden til behandlerne, som de oplever som godt forberedte til vigtige samtaler.

- Så der er god grund til at være glad for resultatet, ikke mindst fordi der i perioden fra 2007 til 2010 er kommet flere nye distriktspsykiatriske tilbud til, som har skullet finde sine ben. Og det giver tro på, at vi fremadrettet kan gøre det endnu bedre, siger chefsygeplejerske Claus Graversen.

Udover den generelt høje tilfredshed med distriktspsykiatrien viser undersøgelsen, at der flere steder med fordel kan sættes ind med mere information om, hvordan livsstil kan påvirke psykisk sygdom. Ligesom udlevering af skriftlig information kan blive bedre.

- Sammen med en mere konsekvent inddragelse af de pårørende vil det være oplagte indsatsområder i de kommende år, påpeger Claus Graversen.

Også de pårørende er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema, men her har kun 47 procent svaret. Det svarer til tallet på landsplan.

- Den lave svarprocent blandt de pårørende er en indikator på, hvor vigtigt det er, at også pårørendesamarbejdet prioriteres, og at de pårørende inddrages som en ressource, mener Claus Graversen.

55 procent af de pårørende, der har svaret i Region Midtjylland, vurderer distriktspsykiatriens kontakt med dem som enestående eller god. Det er en stigning på tre procent i forhold til seneste måling fra 2008, og det ligger tre procent højere end landsgennemsnittet, som er på 52 procent.

84 procent af de pårørende, der har deltaget i undersøgelsen, finder, at patienten får den rette hjælp og behandling i det psykiatriske system som helhed. Og 86 procent har indtryk af, at personalet i psykiatrien som helhed støtter patienten i at have kontakt med sine pårørende.


Flere oplysninger
Chefsygeplejerske Claus Graversen, tlf. 7847 0021.

Læs hele undersøgelsen her