Efter nogen tids debat er der nu etableret en arbejdsgruppe med deltagere fra de praktiserende læger i Struer, Struer kommune samt Region Midtjylland.


Efter nogen tids debat er der nu etableret en arbejdsgruppe med deltagere fra de praktiserende læger i Struer, Struer kommune samt Region Midtjylland.

Arbejdsgruppens mål er at skabe de bedst mulige betingelser for de lægeklinikker, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet i marts bevilgede 12 mio. kroner til.

Tirsdag aften mødtes de tre parter i Struer for at skabe grobund for et godt samarbejde omkring etableringen af lægeklinikker, som efter planen skal bygges i Struer. Stemningen på mødet bar præg af engagement og involvering. Det ligger både region, kommune og ikke mindst de praktiserende læger på sinde at finde den helt rigtige placering af lægeklinikkerne.

Derfor mundede mødet ud i etableringen af en arbejdsgruppe, som skal kortlægge de forskellige muligheder samt de økonomiske vilkår, for hver enkelt mulighed. Og der bliver ikke tale om nogen syltekrukke: Planen er at have et udspil parat ved udgangen af august måned, så en politisk behandling kan blive skudt i gang.

God dialog om rammerne
Borgmester Niels Viggo Lynghøj (A) er glad for mødets udfald:

- Det er rigtig positivt, at vi nu har fået skabt en god dialog om rammerne for lægeklinikkerne. Nu sætter vi os ned og får drøftet godt igennem, hvor vi kan placere dem bedst muligt, og så træffer vi en beslutning på et kvalificeret grundlag.

Vicedirektør i Region Midtjylland Kjeld Martinussen synes også godt om, at alle tre parter nu sætter sig sammen.

- Vi ønsker at understøtte den rigtig gode udvikling, der er i gang i Struer i øjeblikket, hvor flere ældre læger får afhændet deres praksis til yngre kræfter. Den proces vil vi styrke, når vi får etableret de nye klinikker. Så jeg er godt tilfreds, supplerer han.

Region og kommune lytter
Michael Bruun er en af de tre praktiserende læger, som meldte sig til arbejdsgruppen. Tidligere på året gjorde han i et brev ministeriet opmærksom på, at Struerlægerne ikke var interesserede i at flytte med i Fritidscenter Struer, og det glæder ham derfor, at arbejdsgruppen nu skal vurdere flere forskellige placeringer:

- Jeg ser det som positivt, at Struer Kommune og Region Midtjylland har valgt at lytte til den kraftige kritik, byens læger har udtalt – såvel af placeringen af et evt. kommende lægehus, som af den administrative proces – en proces vi tidligere har følt os koblet fuldstændig af. Jeg noterer mig, at selvom både kommune og region fortsat er fortalere for en placering ved Struer Hallerne, er denne placering ikke længere et ultimatum - heller ikke fra borgmester eller sundhedsudvalget - og at man nu er villig til at se på andre placeringer, siger han.

Fakta
· Struer kommune og Region Midtjylland søgte i efteråret 2010 om 12,184 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets såkaldte akutpulje


· Ansøgningen beskrev et projekt beliggende ved Fritidscenter Struer, hvor Struer kommune placerer flere kommunale funktioner i nærheden af svømmehal, sportshaller mv.


· Indenrigs- og Sundhedsministeriet lagde i opslaget vægt på, at der skulle skabes synergi mellem kommunale funktioner og de tilknyttede lægeklinikker, hvilket var et væsentligt grundlag for placeringen ved Fritidscenter Struer – senere blev dette blødt op


· I marts 2011 blev givet tilsagn om 12 mio. kr. til etablering af lægeklinikker i Struer


· Flere af byens læger udtrykte utilfredshed med placeringen ved Fritidscenter Struer. På den baggrund skal arbejdsgruppen nu undersøge alle mulige placeringer, så der skabes bedst mulige forudsætninger for etableringen samt et fortsat godt samarbejde mellem praktiserende læger, kommune og region.


Flere oplysninger
Borgmester i Stuer Kommune, Niels Viggo Lynghøj (S): 21 73 18 47 / nvl@struer.dk


Vicedirektør i Region Midtjylland, Kjeld Martinussen: 784 12101 / kjeld.martinussen@stab.rm.dk


Praktiserende læge i Stuer, Michael Bruun: 31 18 07 22 / michaelbruun@mail.dk


Fuldmægtig i Region Midtjylland, Trine Højgaard Knudsen: 784 12284 / trine.knudsen@stab.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne