Regionshospitalet Skive og Viborg, fastholder positionen som Region Midtjyllands bedste til behandling af folkesygdommen KOL.Overlæge ved Regionshospitalet Viborg og Skive Michael Skov Jensen / Foto: Regionshospitalet Viborg. (Klik på billedet for stor størrelse)

Den lungemedicinske sektion, der dækker hospitalerne i Skive og Viborg, fastholder positionen som Region Midtjyllands bedste til behandling af folkesygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).
Det viser nye kvalitetstal fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP).

2010-tallene for det lungemedicinske sengeafsnit i Viborg og det lungemedicinske ambulatorium i Skive viser, at alle mål er opfyldt.
På alle indikatorer scorer Skive-Viborg højest i Region Midtjylland.
Skive-Viborg-sektionens resultater ligger desuden markant over landsgennemsnittet.
En særlig beregning "justeret odds ratio" viser, at dødeligheden for akut indlagte patienter ligger 40 procent under landets øvrige afdelinger.

Mange års målrettet indsats
Skive-Viborgs NIP-tal for 2010 viser desuden fremgang i forhold til 2009 på alle områder bortset fra et enkelt, der er uændret. Og det selvom Skive-Viborgs tal også i 2009 var regionens bedste.

- Vi er rigtig godt tilfredse med at kunne fremvise gode resultater flere år i træk. Det viser, at det ikke er et tilfælde. Faktisk har vi arbejdet i årevis med at forbedre kvaliteten for KOL-patienter, så resultatet kommer af en målrettet og struktureret indsats, som mange faggrupper står sammen om. Vi tager KOL alvorligt, siger overlæge Michael Skov Jensen, lungemedicinsk sektion.

Hemmeligheden bag KOL-succesen
Den lungemedicinske sektion i Skive og Viborg har udviklet et kvalitetssikrings-system, der fungerer uden at trække store ressourcer ud af systemet.

- Hemmeligheden bag Skive-Viborg-tallene er blandt andet, at vi har en fast lægesekretær til at tjekke og følge op på, at patienterne får alle elementer i "behandlingspakken", fx tilbud om KOL-rehabilitering eller måling af lungefunktion. Vi følger op, hvis der skulle ske en forglemmelse et sted i forløbet, siger Michael Skov Jensen.

Den lungemedicinske sektion på hospitalerne i Skive og Viborg kan på den måde dokumentere, at 97 procent af KOL-patienterne får den komplette behandlingspakke.

Fakta:
* Den lungemedicinske sektion på Regionshospitalet Viborg, Skive havde frem til efteråret 2010 domicil i Skive. Nu er det lungemedicinske sengeafsnit flyttet til Viborg, mens lungeambulatoriet fortsat er i Skive.

* Lungemedicinsk sektion er en del af de to hospitalers medicinske afdeling.

* 430.000 danskere skønnes at lide af KOL - heraf 230.000 i moderat grad og 40.000 i svær grad.

* KOL er en kronisk lungesygdom, som nedbryder lungevævet, så patienten får problemer med at trække vejret. Sygdommen skyldes for 85-90 procents vedkommende tobaksrygning - deraf navnet "rygerlunger".

* Hver dag dør 10 danskere på grund af KOL. Forinden har de haft mange leveår med forringet livskvalitet.

* Se de nye NIP-tal for KOL-behandlingen i 2010

Flere informationer
Overlæge Michael Skov Jensen:: 2487 7151 (svarer ikke fredag den 24. juni mellem 11.30 og 15).

Cheflæge Christian Møller-Nielsen: 7844 1003 /  2098 5601.