Når kvindeafdelingen i Silkeborg lukker, er patienter fra Skanderborg Kommune velkomne på Regionshospitalet Horsens
Kvindeafdelingen i Silkeborg lukker d. 15. august 2011. Som følge heraf vil borgere fra Skanderborg Kommune benytte Kvindeafdelingen i Horsens i forbindelse med fødsler og behandling for kvindesygdomme.


Kvindeafdelingen i Horsens glæder sig til at modtage de nye patienter.

Indtil d. 15. august 2011 er det fortsat muligt for borgerne fra Skanderborg Kommune at benytte Kvindeafdelingen i Silkeborg vedr. graviditet, fødsel og kvindesygdomme.

Den 1. januar 2011 overtog Hospitalsenheden Horsens driften af  Skanderborg Sundhedscenter og dermed også det videre forløb for borgere, som konsulterede jordemoderkonsultationen og gynækologisk ambulatorium i sundhedscenteret.

Med lukningen af Kvindeafdelingen i Silkeborg overtager Hospitalsenheden Horsens så de resterende fødsler fra Skanderborg kommune.

Fødsler med forventet øget risiko for komplikationer vil dog som hidtil foregå i Skejby.

Kvindeafdelingen i Horsens kan tilbyde: 
 • Højt uddannede speciallæger i gynækologi og obstetrik i tilstedeværelsesvagt 
 • Et kompetent og højt engageret personale inden for alle fagområder 
 • Et godt og velfungerende samarbejde med den pædiatriske afdeling i Randers og en udvidelse af samarbejdet med Skejby.

Derudover kan Kvindeafdelingen i Horsens tilbyde:

Jordemoderkonsultation ved fast jordemoder i: 
 • Skanderborg 
 • Ry 
 • Horsens 
 • Hedensted 
 • Odder

Svangre- og ultralydsambulatorium: 
 • Certificerede ultralydssygeplejersker/jordemødre 
 • Nakkefold- og misdannelsesscanninger 
 • Scanninger på indikation 
 • Mulighed for teletolkning


Fødegang:

 • Introduktion og rundvisning til fødestedet
 • Temaaftener om emner relateret til forældreskab og amning
 • Hjælp af høj kvalitet til fødsler
 • Fælles forberedelse til planlagt kejsersnit
 • Mulighed for smertelindring i vand, ved akupunktur og epiduralblokade
 • Mulighed for fødsel i vand
 • Mulighed for hjemmefødsel

Barselsafsnit:
 • 14 familiestuer, stor opholdsstue og køkken med buffet, trådløst netværk, pc og fladskærm, mulighed for at medbringe egen laptop 
 • Mulighed for medindlagt ledsager mod mindre betaling 
 • Behovsstuegang ved børnelæge 3 gange ugentligt 
 • Mulighed for telemedicin 
 • Der arbejdes efter spædbarnsvenlige principper
 • Nem kontakt til føde-/barselsgang de første 5-7 døgn efter fødslen
 • Efterfødselstilbud/klinik

Gynækologisk Afdeling: 
 • Integreret ambulatorium og sengeafsnit med fokus på det
 • sammenhængende patientforløb 
 • Sygeplejeambulatorium med akupunktur til gravide med svær
 • kvalme 
 • Tværfagligt kontinensambulatorium 
 • Kort ventetid til undersøgelse og behandling 
 • Veletableret ambulatorium i Skanderborg Sundhedscenter 
 • Ambulante operationer i et velfungerende dagkirurgisk center 
 • Udredning af patienter i kræftpakkeforløb
 • Tilbud om screening for arvelig kræft
 • I sommeren 2011 påbegyndes opførsel af nyt fødeafsnit/
 • gynækologisk afsnit på Hospitalsenheden Horsens.
Besøg hospitalets hjemmeside
www.regionshospitalet-horsens.dk

Flere oplysninger
 • Ledende overlæge Gitte Dupont, tlf. 7842 6400 / gitte.dupont@horsens.rm.dk
 • Chefjordemoder Lisbet Drevs, tlf. 7842 6403 / lisbet.drevs@horsens.rm.dk
 • Oversygeplejerske Tina Pasgaard, tlf. 7842 6406 / tinapasg@rm.dk
 • Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, tlf. 7842 5004 / joerkris@rm.dk