Overlæger og afdelingslæger med bijob er en forudsætning for et velfungerende sundhedssystem. Men der er naturligvis grænser. Derfor har det Midtjyske regionsråd bedt om at få at vide, hvor mange speciallæger der har andre arbejdsgivere. Lægerne har selv indberettet tallene.
Overlæger og afdelingslæger med bijob er en forudsætning for et velfungerende sundhedssystem. Men der er naturligvis grænser.

Derfor har det Midtjyske regionsråd bedt om at få at vide, hvor mange speciallæger der har andre arbejdsgivere. Lægerne har selv indberettet tallene.

Hvor mange kræfter bruger Regionshospitalets overlæger og afdelingslæger på andre job, end dem de blev ansat til at udføre af Region Midtjylland?

I februar 2010 vedtog regionsrådet et sæt retningslinjer for lægernes bibeskæftigelse.

Formålet er at skabe en åbenhed og gennemsigtighed, så der ikke opstår tvivl om lægernes habilitet og kritik og konflikter kan undgås.

Ny metode uden sammenligning
Undersøgelsens metode er helt ny. Det betyder, at denne første undersøgelse ikke viser hverken stigning eller et fald i bibeskæftigelsen blandt overlæger og afdelingslæger i Region Midtjylland. Udsving viser sig først når næste undersøgelse er klar – formentligt i foråret 2012.

Brug for læger med bijob
Regionen anerkender, at en række funktioner i sundhedsvæsenet bygger på, at læger har bibeskæftigelse. F.eks. er det oplagt, at lægerne, ved siden af deres daglige job, underviser medicinstuderende og skriver attester i forsikringssager m.v.

Lægernes samarbejde med medicinalvirksomheder m.v. ses også normalt som positivt og en forudsætning for et velfungerende sundhedsvæsen.

Hent undersøgelsen her - pdf-fil åbner i nyt vindue

Fakta

Undersøgelsens hovedresultater:

  • Antal speciallæger pr. driftsenhed
  • Samlet omfang af bibeskæftigelse
  • Samlet omfang af bibeskæftigelse i forhold til egen klinik og privat hospital
  • Gennemsnitligt omfang af bibeskæftigelse
  • Gennemsnitligt omfang af bibeskæftigelse i forhold til egen klinik og privat hospital

Flere oplysninger