På en modelbyggeplads kan arkitekter, planlæggere og ansatte prøve, hvordan indretningen fungerer længe før hospitalet er bygget

 


På en modelbyggeplads kan arkitekter, hospitalsplanlæggere og hospitalsansatte afprøve, hvordan indretningen af fremtidige hospitalsrum vil fungere i virkeligheden, skriver Magasinet Midt.

Der er ikke mange, der ved det, men i stueetagen under de kontorer, der huser projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, findes der en modelbyggeplads.

Her, hvor duften af savsmuld nærmest er konstant, bliver vægge sat op og taget ned, mens rum bygges op, indrettes og tømmes op til flere gange om dagen.DNU Design Lab, som den lille byggeplads hedder, giver projektafdelingen for DNU og de kommende ansatte på hospitalet mulighed for at afprøve dele af Det Nye Universitetshospital i Aarhus inden, det overhovedet er bygget, skriver Magasinet Midt, som udgives af Region Midtjylland.

Selve lokalet er omkring 600 m2, og det giver mulighed for at opbygge enkle kulisser af både enkeltrum og rumforløb i størrelsesforhold 1:1.På den måde kan man med egne øjne se, hvordan rummene i plantegningerne vil virke i praksis.

- Når man indretter et hospitalsrum, skal man tage hensyn til mange ting. Hospitalsansatte, patienter, rengøringspersonale og teknikere har hver deres behov og krav til rummene, og de behov kan nemt være forskellige. Vi har mulighed for at skabe et fælles sprog mellem arkitekter og klinikere ved at tale ud fra hverdagens rutiner og arbejdsopgaver, og klinikerne er på den måde med til at kvalitetssikre løsningerne, siger arbejdsmiljøkoordinator i projektafdelingen for DNU, Katrine von Schimmelmann.

Brugerne bliver hørt
Projektafdelingen for DNU gør massiv brug af brugerinvolvering. Det vil sige, at hospitalets medarbejdere deltager i selve projekteringsfasen, så deres praktiske erfaringer og viden om arbejdets udførelse kan inddrages i designprocessen.Deltagelsen foregår i brugergrupper i samarbejde med arkitekter, ingeniører, ospitalsplanlæggere og arbejdsmiljøkonsulenter.

I dette arbejde kan der være situationer, hvor der opstår et ønske om en praktisk afprøvning af tegninger og skitser. Og det er netop her, DNU Design Lab skal bidrage med en øget afklaring mellem deltagerne.

- Vi har utrolig mange positive erfaringer med brug af Design Lab. I forbindelse med indretning og dimensionering af standard intensiv sengestuen viste det sig for eksempel, at der ikke var den nødvendige plads til at udføre patientforflytninger ergonomisk hensigtsmæssigt. Vi var nødt til at udvide rummet for at få en optimal intensiv sengestue. Det var en meget lærerig oplevelse, og resultatet blev virkelig bedre i samarbejde med klinikere, servicepersonale og de projekterende, siger Katrine von Schimmelmann.

Byggeriet af det rigtige hospital går i gang i 2012.

Læs hele artiklen og resten af Magasinet Midt på www.magasinetmidt.rm.dk

Flere oplysninger
  • Arbejdsmiljøkonsulent Katrine von Schimmelmann, tlf.: 7846 9819

  • Kommunikationschef Lotte Søgaard, tlf. 7846 9807