Nyt Ph.d-studie viser, at KOL-patienter i stor stil fravælger rehabilitering. Undersøgelsen peger på behov for en mere målrettet indsats for patienter med KOL.
Som den første ph.d. studerende blandt sygeplejersker på Hospitalsenheden Horsens forsvarede Bodil Bjørnshave den 30. juni 2011 sin afhandling om KOL-rehabilitering i daglig praksis. 

Bodil Bjørnhaves ph.d. projekt tager fat i den problemstilling, at et stort antal KOL-patienter enten fravælger eller falder fra rehabiliteringsforløbet.

Formålet med projektet er at skabe grundlag for, at flere KOL-patienter gennemfører rehabiliteringsforløbet og på den måde opnår bedre resultater af KOL-rehabiliteringen.

KOL-patienter fravælger rehabilitering 
Projektet (Clinical routine rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease at regional hospital) viser, at patienterne i lungerehabiliteringsforløbene ikke opnår de forventede forbedringer.

Færre end 10 % af de patienter, der i undersøgelsesperioden blev behandlet for KOL, deltog i rehabiliteringsforløbene. Desuden er det kun ca. halvdelen af de patienter, som starter på et lungerehabiliteringsforløb, der gennemfører det.

Patienter, der gennemførte rehabiliteringsforløbet, følte sig bedre tilpas, men det var ikke muligt at måle forbedringer af udholdenhed og helbred.

Undersøgelsen viser, at lungerehabiliteringsindsatsen skal tilpasses den enkelte KOL-patient, hvis de forventede forbedringer skal indfries.

Indsats for KOL-rehabilitering
Projektet er en forskningsmæssig opfølgning på det KOL-rehabiliteringsprogram, som Hospitalsenheden Horsens har udviklet og implementeret på baggrund af nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

KOL-rehabilitering er et centralt indsatsområde på Hospitalsenheden Horsens, ikke mindst på grund af en mangeårig yderst kompetent indsats fra det tværfaglige lungeteam under ledelse af overlæge og lungespecialist Tina Brandt Sørensen, og vi glæder os ligeledes over, at Region Midtjyllands øvrige indsats på området trækker på erfaringer herfra.

Forskning skal styrkes
Det er et vigtigt strategisk mål for såvel Region Midtjylland som Hospitalsenheden Horsens at styrke forskningsaktiviteten både på regionshospitalerne og på universitetshospitalerne og derigennem bidrage til et bredt, tværfagligt forskningssamarbejde.

For Hospitalsenheden Horsens er det at udvikle og kvalitetssikre KOL–rehabilitering på hospitalet og i kommunen et af flere strategiske satsningsområder i forskningsstrategien.

Hospitalsenheden Horsens har skabt en ny forskerplatform inden for sygeplejeforskning, hvor Bodil Bjørnshave med sit ph.d. studium fungerer som rollemodel for hospitalets sygeplejersker.

Forskning i sygepleje
Forskning i sygepleje og anvendelse af forskningsresultater er fundamentet for sygeplejens faglige udvikling. Tilbage i 2007 blev ”Lokal strategi for etablering af forskning i klinisk sygepleje” initieret, hvor et af målene var at tilknytte ph.d.-studerende sygeplejersker, og det er første resultat af denne indsats, der nu viser sig.

Anvendelsesorienteret forskning tager udgangspunkt i sundhedsvæsenets behov for sygeplejefaglige ydelser, og netop her har indsatsen til KOL patienter været højt prioriteret på Hospitalsenheden Horsens. 

Fakta

  • Ph.d. projektet er gennemført på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens i samarbejde med faggrupper involveret i KOL-rehabilitering på hospitalet og i kommunen.
  • Projektet har fået tildelt 1.200.000 kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond samt midler fra bl.a. Boehringer Ingelheim, American Thoracic Society, Trygfonden, DSR og Hospitalsenheden Horsens.
  • Bodil Bjørnshave har efter sit ph.d. studie i Horsens fået ansættelse ved Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midt. En ansættelse der kan bakke op om forankring af studiets fund i Region Midtjylland og gerne nationalt.
  • Læs forskningsprofil for Regionshospitalet Horsens
  • Se også hospitalets hjemmeside: www.regionshospitalet-horsens.dk

Flere informationer
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath: 7842 5006

Ph.d. studerende Bodil Bjørnshave: 8949 1224

Oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Henriette Kaae: 7842 6653

Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Thomas Hahn: 7842 6883