Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har givet Hospitalsenheden Vest det endegyldige bevis for, at hospitalet lever op til samtlige 104 standarder i Den Danske KvalitetsModel (DDKM). Det er en såkaldt akkreditering – endda uden bemærkninger.

Selvom det kan virke noget abstrakt, at et hospital er akkrediteret uden bemærkninger, så er det et sjældent stort kvalitetsstempel, som Hospitalsenheden Vest har opnået.

Akkrediteringen er nemlig et bevis på, at der er styr på, hvordan hospitalet arbejder med de retningslinjer, som er til for at sikre patienternes sikkerhed, og at kvaliteten af deres behandling er i top.

- Kvalitet er blandt andet det, at vi ved, hvornår vi tager gummihandskerne på, og at der er en plan, der sørger for, at alle tager de kurser i genoplivning, de skal tage - og rent faktisk også tager kurserne. Det handler om at sikre sig imod at begå fejl, forklarer chefsygeplejerske Ida Götke.

- At vi sørger for at have styr på alle detaljerne sikrer, at der ikke er nogen patienter, som vågner op og er blevet opereret for noget andet end det, der var meningen. Det betyder, at de får den rigtige medicin i den rigtige mængde, at der bliver skrevet de rigtige ting i den rigtige patients journal, og at der i sidste ende bliver handlet korrekt på det, siger chefsygeplejerske Ida Götke.

Lavere dødelighed
Udover patienternes ve og vel, så retter retningslinjerne sig også mod så forskellige ting, som rengøring og hygiejne, beredskab i forbindelse med brand og arbejdsmiljø.

- Vi har brugt rigtig mange kræfter på at opnå akkrediteringen, men det har været alle pengene værd. Det er en investering, som betaler sig hjem hver eneste dag, når patienterne møder medarbejdere, som ikke kan være i tvivl om, hvordan de skal gribe deres opgave an. Og det er noget, som vi kan aflæse i alle de målinger, der bliver lavet af hospitalernes præstationer, siger chefsygeplejerske Ida Götke.

Igennem de seneste år har Hospitalsenheden Vest oplevet en markant lavere dødelighed end forventet og nye undersøgelser viser, at patienttilfredsheden er helt i top.

- Fremadrettet er den dokumenterede kvalitet og sikkerheden, som ligger i at have klokkeklare retningslinjer for vores arbejde med til at støtte os i processen med omstillinger og forberedelser til at udnytte de nye muligheder i DNV-Gødstrup, tilføjer Ida Götke.

Flere års arbejde
Udformningen af retningslinjerne har stået på igennem en årrække og kan tilgås af de ansatte gennem dokumentsystemet e-dok. Her skal personalet også kvittere for, at de har læst de gældende retningslinjer. Siden har der været et internt survey af, om hospitalet også i gerning kunne leve op til retningslinjerne, og i uge 13 i år blev det fulgt op af et eksternt survey. Her besøgte et hold af fremtrædende eksperter på sundhedsområdet Hospitalsenheden Vest. De fulgte blandt andet en række patienter på deres vej gennem deres behandlingsforløb, mens de stillede skarpe spørgsmål til personalet undervejs.

Det medførte anbefalingen, at Hospitalsenheden Vest skulle akkrediteres uden bemærkninger. Anbefalingen blev givet til det nævn, som nu har vurderet alle indtrykkene fra processen frem mod denne dag, og som har kvitteret med den endelige dom: Akkrediteret uden bemærkninger. Kun et enkelt andet offentligt hospital i Danmark har dags dato opnået en tilsvarende akkreditering.

Da det er medarbejderne, som har sikret, at det kunne lade sig gøre, at blive akkrediteret, så vil den glædelige melding blive markeret på tværs af alle hospitalets matrikler på mandag. Hvordan og hvornår vil fremgå af hospitalets hjemmeside.

Flere informationer
Chefsygeplejerske Ida Götke: 7843 8520

Kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen: 7843 8705 / 2917 1105


Læs mere om akkreditering: 
IKAS - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

DDKM – Den Danske KvalitetsModel

Kvalitetsarbejdet på Hospitalsenheden Vest

Akkreditering i Region Midtjylland

Se tidslinje for kvalitetsarbejdet på HEV (poster)