Den 1. juli 2011 starter Palliativt Team op på Regionshospitalet Horsens.


Den 1. juli 2011 starter Palliativt Team op på Regionshospitalet Horsens.

Palliativt Team Horsens skal varetage den lindrende pleje og behandling af patienter med alvorlige livstruende sygdomme, hvor helbredelse ikke er mulig.

Teamets mål er, at patienten og de pårørende får den størst mulige livskvalitet, trods de gener og problemer, som sygdommen medfører.

- Vi glæder os over, at den palliative funktion bliver oprettet på hospitalet og ser frem til, at de patienter, der har brug for et sådan tilbud, nu kan få det, siger Chefsygeplejerske, Anna Birte Sparvath.

Palliativt Team kan hjælpe patienter med komplicerede symptomer og problemer.
Det kan være smerter, kvalme, manglende appetit, men også sociale problemer og støtte til pårørende.

Udover patientbehandling står teamet også til rådighed med råd og vejledning til deres samarbejdspartnere og tilbyder undervisning i emner, relateret til den palliative behandling, pleje og omsorg.

Tværfagligt team
En god palliativ indsats kræver et tæt og konstruktivt samarbejde mellem fagpersoner på hospitalet og i primærsektoren, så patienten og de pårørende opnår størst mulig kvalitet i livet, såvel fysisk, psykisk, åndeligt som eksistentielt.

Palliativt Team Horsens er et tværfagligt team, som består af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, præst, psykolog og sekretær.

Den praktiserende læge henviser patienten til teamet og hospitalslæger kan kontakte Palliativt Team, hvis patienten er indlagt.
Teamet besøger patienten i hjemmet eller under indlæggelse på hospitalet.

Teamet varetager behandlingen af borgere, der bor i Horsens og Hedensted kommune – en funktion som før blev varetaget af Palliativt Team Vejle.

Palliativt Team Vejle vil dog fortsat varetage den palliative indsats for de patienter, der indtil 1. juli visiteres fra Horsens og Hedensted.

Mere information
Palliationssygeplejerske, Kirsten Dahl Knudsen: 7842 5771

Oversygeplejerske, Marie-Louise Ulsøe: 7842 5303

Ledende overlæge, Peter Toft:  7842 5300

Chefsygeplejerske, Anna Birte Sparvath:. 7842 5006