Forstadium til blærekræft bør behandles straks og overvåges nøje, viser opgørelse fra Aarhus Universitetshospital


Forstadium til blærekræft bør behandles straks og overvåges nøje, viser opgørelse fra Aarhus Universitetshospital


Carcinoma in-situ (CIS) i blæren er et forstadium til blærekræft. Det er en skæbnesvanger diagnose at få, fordi ikke mindre end halvdelen af patienterne vil udvikle livstruende blærekræft. CIS kan behandles med blæreskylninger, f.eks. med Calmette-vaccine (BCG).

Mange specialister er dog i tvivl, om denne behandling ændrer noget ved kræftrisikoen i længden, og anbefaler derfor at blæren fjernes. Problemet er, at de fleste opgørelser om CIS omfatter patienter, som allerede har blærekræft, idet tilstanden sjældent bliver fundet inden.

For at komme myterne til livs har Urinvejskirurgisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital nyligt opgjort alle sine patienter med CIS uden samtidig blærekræft siden 1994. Nogle havde endnu ikke udviklet blærekræft, andre havde med succes fået fjernet overfladisk blærekræft med kikkertkirurgi gennem urinrøret, men havde fortsat forekomst af CIS. Det var i alt 163 patienter, hvoraf halvdelen (82) før eller siden blev behandlet med BCG, det største materiale af sin art nogensinde.

Resultaterne bekræfter, at ca. hver 3. patient med CIS udvikler blærekræft i løbet af 5 år, og hver anden patient i løbet af 10 år. BCG helbredte CIS i hvert andet tilfælde, og nedsatte også kræftrisikoen tilsvarende. I tilfælde hvor BCG ikke virkede, var der imidlertid en øget kræftrisiko. BCG gjorde heller ikke noget ved risikoen for kræftudvikling udenfor blæren (f.eks. i urinrøret eller urinledere).

Konklusionen er, at CIS bør behandles aggressivt og uden tøven. Primær behandling er blæreskylninger med BCG, som altid er værd at prøve. Behandlingssucces skal dog overvåges nøje. Ved behandlingssvigt bliver patienterne på Aarhus Universitetshospital tilbudt fjernelse af blæren (cystektomi).

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Zieger K, Jensen KM. Long-term progression risk of carcinoma in situ of the bladder and impact of BCG immunotherapy on the outcome. Scand J Urol Nephrol 2011.

Yderligere information