Forstander Dorte Bang, døgninstitutionen Hald Ege i Viborg, bliver fredag 2. september hædret med Dronningens Fortjenstmedalje i sølv.

Medaljen tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme område i det offentlige.

Dorte BangDorte Bang kunne 1. august fejre 40 års jubilæum som ansat inden for det specialiserede sociale område i regionen/amtet. Dorte Bang er oprindeligt uddannet socialpædagog og begyndte sit virke på børnehjemmet Nordgården i Randers. Først som assistent, siden som afdelingsleder og derefter forstander. Fra omkring 1990 stod hun i spidsen for en sammenlægning af to børnehjem i Randers.

I 2000 fik hun opgaven med at bygge behandlingsinstitutionen Hald Ege op fra bunden. Institutionen har altid haft et godt renommé, hvilket på mange måder er Dorte Bangs fortjeneste.

Dorte Bang har gennem alle årene været vellidt blandt både børn, forældre og personale på de institutioner, hun har været tilknyttet. Gennem sin faglige dygtighed og sit engagement har hun medvirket til at gøre institutionerne til rare steder at være. Samtidig har hun givet plads til at udfolde en høj grad af professionalisme.

Overrækkelsen af Dronningens Fortjenstmedalje og markeringen af 40 års jubilæet finder sted ved en reception på institutionen.

Fakta

  • Døgninstitutionen Hald Ege er et specialiseret socialt tilbud under Region Midtjylland til børn og unge med sociale vanskeligheder. 
  • Institutionen er normeret med 15 døgnpladser

Flere oplysninger

  • Centerchef Søren Johnsen, Region Midtjylland, tlf  7847 8010
  • Forstander Dorte Bang, Hald Ege, tlf. 7847 8351