Lars Lyngsdal Suppleant Lars Lyngsdal (SF) afløser sin sygemeldte partikollega Mette Rohde Terp

Regionsrådsmedlem Mette Rohde Terp har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet fra den 2. august.

Socialistisk Folkepartis 1. stedfortræder, Lars Lyngsdal, overtager derfor Mette Rohde Terps plads, foreløbigt frem til 1. december 2011.